HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

SEMENSKA PŠENICA PO POVOLJNIM CENAMA - INGENIO, ILLICO, APACHE, ANDINO, ANAPURNA, NIKOL, AVENUE, SOFRU, NS40S, SIMONIDA - SEMENSKI JEČAM PASO - SVE VRSTE NPK DJUBRIVA

Afalon Tečni

Herbicid
 magan logo header

Afalon-tečni

Proizvodjač:        Agan Chemical, Ashdod

Zastupnik:           Magan-Yu, Subotica

Formulacija:        koncentrovana suspenzija - SC

Aktivna materija:  450 g/l linurona

                                                                                                                                                                                                                  
  Primena

Primena: Koristi se:

1) za tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, na površinama za proizvodnju:

a) kukuruza, u kol. 2,5-3 kg/ha (25-30 g na 100 m²);

b) soje i suncokreta, u kol. 2-2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m²); 2)u mrkvi, tretiranjem:

a) zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, u kol. 2 kg/ha (20 g na 100m²), Hi

b) kad mrkva razvije 3-4 lista (faze 13(103)-14(104) BBCH-skale), ako se mlada mrkva ne koristi kao povrce, u kol. 1,5 kg/ha (15 g na 100m²).

Spektar delovanja: Jednogodišnji širokolisni korovi.

1) Vrste korova koje dobro suzbija - lipica teofrastova (Abutilon theophrasthi), štir obični (Amaranthus retroflexus), prstenak poljski (Anthemis arvensis), loboda obična (Atriplex patula), tarcuzak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), lubenicarka njivska (Hibiscus trionum), dimnjaca obična (Fumaria officinalis), smrdjelj cvorasti (Galeopsis tetrahit), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), prosinac Jednogodišnji (Mercuralis annua), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), krstica obična (Senecio vulgaris), gorusica poljska (Sinapis arvensis), cistac Jednogodišnji (Stachys annua), misjakinja obična (Stellaria media), kopriva mala (Urtica urens).

 

2) Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija - repica crna (Brassica nigra), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum).

3) Vrste korova koje slabo suzbija - ambrozija pelenasta (Ambrosia aretmisiifolia), tatula obična (Datura stramonium), suncokret divlji (Helianthus annuus), boca obična (Xanthium strumarium).

 
 
 
Syngenta-banner x178