HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

KUKURUZ - PREPORUKA ZA PRSKANJE KUKURUZNOG PLAMENCA SA PREPARATIMA CORAGEN I AVAUNT KROMPIR - POTREBNA SU PRSKANJA ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE I ALTERNARIJE SA PREPARATIMA KAO ŠTO SU RIDOMIL GOLD MZ, EQUATION, POLYRAM, MANKOGAL..... VINOVA LOZA - JE U FAZI PRECVETAVANJA I POTREBNI SU TRETMANI PROTIV BOTRYTISA SA PREPARATIMA KAO STO SU BOTRYSTOCK, SWITCH I SIGNUM....

Sencor WG-70

 Herbicid 
 sencorwg 130x130

Sencor WG-70

Proizvodjač:           Bayer CropScience, MOnheim

Zastupnik:              Bayer, Beograd

Formulacija:           vododisperzibilne granule - WG         

Aktivna materija:    metribuzin 700 g/kg

                                                                                                

  Primena

Primena: Koristi se folijarno u:

1) krompiru (ako nije primenjen posle sadnje, a pre nicanja useva), tretiranjem posle nicanja useva, kada je krompir visine 5-10 cm, odnosno razvije 5-8 listova (faze 15(105)-18(108) BBCH-skale), u kol. 0,5-0,75 kg/ha (5-7,5 g na m²);

2) paradajzu (samo koji se rasaduje), tretiranjem 8-10 dana posle rasadivanja, u kol. 0,5-0,75 kg/ha (5-7,5 g na m²).

 

Spektar delovanja:
jednogodišnji širokolisni korovi.

lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)

štirevi (Amaranthus spp.)

ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)

loboda obična (Atriplex patula)

pepeljuge (Chenopodium spp.)

dvornici (Polygonum spp.)

rotkva divlja (Raphanus raphanistrum)

gorušica poljska (Sinapis arvensis).

tatula obična (Datura stramonium).

 

 
 
Syngenta-banner x178
 
MAGAN-NOVO