HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

KUKURUZ - PREPORUKA ZA PRSKANJE KUKURUZNOG PLAMENCA SA PREPARATIMA CORAGEN I AVAUNT KROMPIR - POTREBNA SU PRSKANJA ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE I ALTERNARIJE SA PREPARATIMA KAO ŠTO SU RIDOMIL GOLD MZ, EQUATION, POLYRAM, MANKOGAL..... VINOVA LOZA - JE U FAZI PRECVETAVANJA I POTREBNI SU TRETMANI PROTIV BOTRYTISA SA PREPARATIMA KAO STO SU BOTRYSTOCK, SWITCH I SIGNUM....
 
 
Syngenta-banner x178
 
MAGAN-NOVO