HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

SEMENSKI KUKURUZ PIONEER, KWS, SYNGENTA, ZP HIBRIDI,, AS HIBRIDI, AGRIMAX, DEKALB, CAUSSADE, USKORO LG I NOVOSADSKI HIBRIDI - SVE NA KREDIT - .... SREDSTVA ZA ZIMSKO TRETIRANJE VOĆA - BAKARNI OKSI HLORID, FUNGURAN, CUPROZIN.....

ZP LOGO

ZP 196- Rani hibrid, FAO 100

ZP196

  Izuzetno rani hibrid

- Potencijal rodnosti: preko 10 t·ha-1

- Polutvrdunac

- Odličan kvalitet zrna

ZP 260- Rani hibrid, FAO 200

ZP260

  Rani hibrid savrlo dugim klipom

- Potencijal rodnosti: preko 9 t·ha-1

- Poluzuban

ZP 260- Rani hibrid, FAO 200

ZP341

  Rani hibrid savrlo dugim klipom

- Potencijal rodnosti: preko 9 t·ha-1

- Poluzuban

ZP 360- Srednjestasni hibrid, FAO 300 (+ultra)

ZP360

  Rana berba, siguran prinos!

- Zuban žutog zrna

- Visina biljke 220 cm

- Klip konusan na visini 105 cm

- Dužina klipa 22 cm

- 14-16 redova zrna na klipu

- Potencijal rodnosti: preko 13 t·ha-1

- Proveren, rekorder po prinosu zrna

ZP 434- Srednjestasni hibrid, FAO 400  

ZP434

  Siguran prinos u svim uslovima!

- Polutvrdnac žutog zrna

- Visina biljke 220 cm

- Klip konusan na visini 105 cm

- Dužina klipa 20-22 cm

- Masa 1000 zrna 350 g

- Potencijal rodnosti: preko 15 t·ha-1

- Stablo srednje visine       

- Izuzetno tolerantan na sušu

ZP 4a- Srednjestasni hibrid, FAO 400    

Z4A

  Poznat, proveren hibrid!

- Potencijal rodnosti: preko 12 t·ha-1

- Visoka robusna biljka

- Proveren, rekorder pop rinosu zrna

ZP 505- Srednjekasni hibrid, FAO 500

ZP505

 

   Visoko produktivan hybrid atraktivno gklipa!

-  Zuban žutog zrna

-  Visina biljke 230 cm

-   Klip cilindričan na visini 100 cm

-   Dužina klipa 25 cm

-   16 redova zrna na klipu

-    Masa 100 zrna 400 g

-     Potencijal rodnosti: preko 15 ·ha-1

 

ZP 560- Srednje kasni hibrid, FAO 500

ZP560

  Nov, izuzetnog genetičkog potencijala!

- Potencijal rodnosti: preko 15 ·ha-1

 

ZP 568- Srednjekasni hibrid, FAO 500

ZP568

  Nov, izuzetnog genetičkog potencijala!

- Potencijal rodnosti: preko 15 t·ha-1

 

ZP 599- Srednjekasni hibrid, FAO 500

ZP599

  Rodan hibrid, atraktivnog klipa!

- Potencijal rodnosti: preko 12 t·ha-1

 

ZP 600- Srednjekasni hibrid, FAO 600

zp600

  Nov, rodan, zdravog klipa!

- Zuban žutog zrna

- Visina biljke 260 cm

- Klip cilindričan na visini 100 cm

- Dužina klipa 29 cm

- 14-16 redova na klipu

- Masa 1000 zrna 450 g

- Potencijal rodnosti: preko 15 ·ha-1

- Brzo otpušta vlagu

ZP 606- Kasni hibrid, FAO 600

zp606

  Nov, rodan, zdravog klipa!

- Zuban žutog zrna

- Visinabiljke 260 cm

- Klip cilindričan na visini 100 cm

- Dužina klipa 25 cm

- 14-16 redova zrna na klipu

- Potencijal rodnosti: preko 15 ·ha-1

- Tolerantan na sušu

ZP 633- Kasan hibrid, FAO 600

zp633

  Izuzetan kvalitetz rna

- Potencijal rodnosti: preko 11 t·ha-1

- Polutvrdunac                     

- Dugo zadržava zelenu boju

ZP 666 (FAO 600)NEMA SLIKE

-    Zuban žutog zrna

-    Visina biljke 200 cm

-     Klip konusan na visini 90 cm

-     Dužina klipa 25 cm

-      Masa 1000 zrna 390 g

ZP 677- Kasni hibrid, FAO 600

ZP677

  Proveren I rekorder po prinosu zrna!

- Zuban žutogzrna

-Visina biljke 290 cm

- Klip konusan na visini 130 cm

- Dužina klipa 26-28 cm

- 16 redova zrna na klipu

- Potencijal rodnosti: preko 15 t·ha-1

- Visoka robusna biljka

- Proveren, rekorder po prinosu zrna

ZP 680- Kasni hibrid, FAO 600

ZP677

  Nov, rodan, zdravog klipa!

- Potencijal rodnosti: preko 15 t·ha-1

- Proveren, rekorder po prinosu zrna

Zp 684 + ULTRA (FAO 600)

ZP684ULTRA

  Nov, izuzetnog genetičkog potencijala!

- Zuban žutog zrna

- Visina biljke 270 cm

- Klip konusan na visini 120 cm

- Dužina klipa 26 cm

- 16 redova zrna na klipu

- Masa 1000 zrna 360 g

 

ZP 684- Srednjekasni hibrid, FAO 600

ZP684

  Nov, atraktivan hibrid

- Zuban žutog zrna

- Visina biljke 270 cm

- Klip konusan na visini 120 cm

- Dužina klipa 26 cm

- 16 redova zrna na klipu

- Potencijal rodnosti: preko 14 t·ha-1       

- Izuzetan genetički potencijal

- Dobro podno sisušne uslove

ZP 704- Kasni hibrid, FAO 700

ZP704

  Najduže gajeni hibrid.

- Zuban žutog zrna

-Visina biljke 290 cm

- Klip konusan na visini 130 cm-

- Dužina klipa 25 cm

- 16- 18 redova zrna na  klipu

- Potencijal rodnosti: preko 13 t·ha-1

- Visoka robusna biljka

- Proveren, postojan u prinosima             

ZP 735- Vrlokasan hibrid, FAO 700

ZP735

  Izuzetan za silažu.

- Polutvrdunac žutog zrna

- Visina biljke 305 cm

- Klip konusan na visini 140 cm

- Dužina klipa 25 cm

- Potencijal rodnosti: preko 13 t·ha-1

- Polutvrdunac                     

- Dugo zadržava zelenu boju lišća