Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620 | +381(0)21 63 11 666 | +381(0)21 67 90 633| Radno vreme: 7:30 - 16h
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
NPK I AZOTNA DJUBRIVA PO POVOLJNIM CENAMA UZ MOGUĆNOST PREVOZA I KREDITIRANJA - ELIKSIR, RUSKA, KUTINSKA, YARA, TIMAC... USKORO!!! PIONNER, SYNGENTA I LG SEMENSKI KUKURUZ UZ VANSEZONSKI POPUST

                             

SEME RADJA PROFIT                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 LG 23.06  FAO 310                                                         Namena: Kombajniranje

Karakteristike:

Trolinijski hibrid, kratke vegetacije. Zrno je u tipu polutvrdunca. Poseduje veoma razvijeno stablo, lepog izgleda. Veoma dobar početni porast, odlično ukorenjavanje i visoka tolerancija zgleda. Veoma doba na poleganje. LG 23.06 poseduje veoma dobru toleranciju na stresne uslove i sušu, a i dobro se ponaša u različitim nivoima agrotehnika. Prinosi zrna su veoma dobri i stabilni za hibrid kratke vegetacije.

  • Preporuka za setvu:          17-18 cm          

LG 33.30  FAO 330                                                            Namena: Kombajniranje

 

Karakteristike:

Stablo srednje visine, dobro razvijeno sa blago povišenim položajem klipa. Visoka tolerancija na uslove stresa i sušu. Klip je duguljast, sa 14 redova zrna. Visoka tolerancija na fusarium klipa i stabla, nije podložan mehurastoj gari i veoma je tolerantan na helmintosporium. Najbolje rezultate ostvaruje uz primenu pune agrotehnike. Veoma dobro podnosi i nešto kasnije setvene rokove. Odličan izbor za slučajeve presejavanja.

Preporuka za setvu:           17-19 cm         

LG 33.50                                                                           Namena: Kombajniranje

Karakteristike:

Veoma visok potencijal prinosa za hibrid kratke vegetacije. Zrno je u tipu zubana. Stablo je nisko, kompaktno, sa niskim i ujednačenim položajem klipa. LG 33.50 ima visoku stabilnost prinosa. Biljka je zdrava tokom cele vegetacija, veoma dobra tolerancija na mehurastu gar i fuzarium. Velika fleksibilnost u stresnim uslovima. Komušina se dobro otvara, tako da LG 33.50 veoma brzo otpušta vlagu.

Preporuka za setvu:          17-19 cm           

LG 33.95  FAO 390                                                          Namena: Kombajniranje 

S                                                       

Karakteristike:

Moderno koncipiran hibrid sa visokim potencijalom prinosa za svoju grupu zrenja. Stablo je nešto više građe, čvrsto i elastično. Korenov sistem je voema dobro razvijen. Odličan početni porast, usev izgleda veoma lepo i uniformno. Tolerantan na ekonomski najznačajnije bolesti kukuruza. LG 33.95 je namenjen intenzivnoj proizvodnji na boljim zemljištima uz primenu pune agrotehnike. Za ostvarivanje visokih prinosa potreban je nešto viši sklop u berbi od oko 70.000 biljaka/ha

.

 Preporuka za setvu:         18-20 cm            

 LG 30.491  FAO 420                                                      Namena: Kombajniranje

 

Karakteristike:

Moderan hibrid namenjen za intenzivne uslove proizvodnje. Poseduje veoma visok potencijal prinosa za svoju grupu zrenja. Stablo je nešto više građe. Klip se formira na srednjoj visini, sa obično 16 redova zrna, dobro popunjen i sa veoma ujednačenim položajem. Daje veoma stabilne prinose u različitim proizvodnim uslovima.
LG 30.491 preporučujemo za kombajniranje zrna uz nizak sadržaj vlage.

Preporuke za setvu:           19-21 cm          

 LG 34.75   FAO 440                                                          Namena Kombajniranje

 

Karakteristike:

LG 34.75 obrazuje prilično nisko stablo. Položaj klipa je veoma nizak. Klip je odlično razvijen, sa 16 redova zrna. Njegova najveća prednost je fantastična toleranciju na sušu. Preporučujemo ga za lakše tipove zemljišta (peskove) i nešto više terene. Visok potencijal prinosa sa niskom vlagom u berbi. U određenim vremenskim uslovima na par zrna u klipu može da dođe do zatamljenja pokožice. To je njegova reakcija na prisustvo stranog polena i nema apsolutno nikakvog uticaja na kvalitet zrna. Ova pojava se može izbeći setvom na većim parcelama.

Preporuke za setvu:          20-22 cm          

LG AECIENDA  FAO 490                                                 Namena:Kombajniranje

 

Karakteristike:

Visok potencijal prinosa za hibrid srednje rane dužine vegetacije. Stablo je izrazito visoko, sa dosta lisne mase, listovi su uspravnog položaja. Položaj klipa na biljci je ujednačen i blago povišen. Klip je duguljast, dobro razvijen sa 14-16 redova zrna. Aacienda je tolerantna na ekonomski najznačajnije bolesti kukuruza. Namenjena je za kombajniranje zrna sa niskim sadržajem vlage. Treba je sejati u optimalnim setvenim rokovima i u preporučenom sklopu.

Preporuke:

Zahteva bolja zemljišta i primenu pune agrtotehnike za ispoljavanje visokog potencijala prinosa

Preporuke za setvu:          19-21 cm           

LG 35.35  FAO 510                                                           Namena: Kombajniranje

 

Karakteristike:

Veoma visok potencijal prinosa. Stablo je visoko, snažno i elastično, tolerantno na poleganje. Korenov sistem dobro razvijen. Listovi imaju erektofilni položaj i povoljnu arhitekturu za nešto viši sklop u svojoj grupi zrenja. Dobro podnosi nedostatak vlage u zemljištu i stresne uslove. Obrazuje pravilne, velike klipove, postavljene na srednjoj visini. Dobro ponašanje na ekonomski značajne bolesti kukuruza: veoma dobra tolerancija na fusarium korena i stabla, mehurastu gar. Ostvaruje visoke prinose uz nizak sadržaj vlage u žetvi.

 Preporuka za setvu:           19-21 cm           

LG 25.33 FAO 520                                                             Namena: kombajniranje

Karakteristike:

Hibrid niskog, kompaktnog stabla, visoke tolerancije na poleganje. Klip je sa tankom kočankom, duboko usađenim zrnom. Veoma tolerantan na stresne uslove i ima dobru reakciju na različite tipove zemljišta. Hibrid pogodan za terene na kojima se često javlja nedostatak padavina. Odlična prilagodljivost nižim sklopovima. Korektni prinosi i u nešto skromnijoj agrotehnici. Veoma dobar odnos prema ekonomski najznačajnijim bolestima. Najbolji rezultati se ostvaruju u optimalnom setvenom roku za dati region.

Preporuka za setvu:            20-22 cm          

Agrister FAO  540                                                            Namena: Kombajniranje

 

Karakteristike:

Hibrid izražene stabilnosti i veoma adaptibilan. Odličan potencijal prinosa. Iskustva iz proteklih sezona govore da je Agrister apsolutno u stanju da oprosti sitne propuste, kao i da bogato nagradi one proizvođače koji rade bez greške. Prilagodljiv je većini tipova zemljišta i tolerantan na uslove stresa. Stablo mu je srednje visine, čvrsto, elastično sa nešto skromnijom lisnom masom. Klipovi su prilično ujednačene veličine, sa 16-18 redova zrna. Veoma dobro otpušta vlagu za svoju grupu zrenja.

 Preporuka za setvu:          20-22 cm            

LG 35.40   FAO 550                                                          Namena: Kombajniranje

 

Karakteristike:

Nov, moderan hibrid namenjen prevashodno za intzenzivne uslove proizvodnje uz primenu pune agrotehnike. Odličan potencijal prinosa. Stablo je nisko, uniformno, lisna masa skromna, biljka je veoma dobro ukorenjena. Klip je nešto kraći, zdepastog oblika, u proseku sa 16-18, a ponekad i 20 redova zrna, pozicioniran nisko i ravnomerno. Kočanka je veoma tanka, a zrno duboko usađeno. Visoka tolerancija na poleganje. Dobro se ponaša u uslovima stresa i veoma je fleksibilan. Rekordne rezultate ostvaruje na boljim tipovima zemljišta. Veoma konkurentan sadržaj vlage u berbi

Preporuka za setvu:            20-22 cm           

LG JANETT  FAO560                                                                       Namena: silaža

 

Karakteristike:

Nov, moderan hibrid sa oznakom LGAN. Janett ima veoma dobre predispozicije za silažu visoke energetske vrednosti. Dobar početni porast - vigor, stablo je čvrsto i elastično. Pored odličnog prinosa zelene mase, ovaj hibrid je veoma rodan i kada je u pitanju zrno, što je veoma važno za kvalitetnu silažu. Po dostizanju fiziološke zrelosti, zrno veoma brzo otpušta vlagu, tako da je interesantan i za kombajniranje. Janett je veoma adaptibilan hibrid sa dobrom tolerancijom na bolesti, pogodan za različite uslove gajenja.

Preporuka za setvu:            18-20 cm          

LG  35.62  FAO 570                                            Namena: Kombajniranje/branje

 

Karakteristike

Tip zrna: zuban. Hibrid namenjen tradicionalnim proizvođačima, pogodan za nešto skromnije uslove proizvodnje. Dobro se ponaša na težim tipovima zemljišta, kao i na zemljištima nižih klasa. Veoma široke adaptibilnosti. Daje dobre prinose i u nižim sklopovima. Formira snažan korenov sistem. Stablo je visoko, čvrsto i ne poleže. Klipovi se obrazuju na srednjoj do blago povišenoj visini, impresivnog izgleda i veličine, sa 16-18 redova zrna.Veoma dobro podnosi ekonomski najznačajnije bolesti. Odličan za branje, bez osipanja zrna, klipovi se dobro čuvaju u čardaku.

Preporuka za setvu:              20-22 cm      

Poncho FAO 590                                                  Namena: Kombajniranje/branje

 

Karakteristike:

Poncho je hibrid maksimalnog potencijala prinosa. Ima intzenzivan početni porast i snažan rani ponik. Stablo je srednje visine, veoma razvijeno. Na početku vegetacije, lisna masa je modro zelene boje, a tokom vegetacije Poncho dugo zadržava zelenu boju. Klipovi su po pravilu do kraja završeni sa 16-18 redova zrna, postavljeni na srednjoj visini. Fantastični prinosi zrna u uslovima intenzivne agrotehnike. Lako se bere i komuša tako da je pogodan za branje u klipu. Daje veoma dobre prinose i u nižim sklopovima. Za setvu preporučujemo prve setvene rokove-to zemljišta >10°C-

Preporuka za setvu:               20-22 cm        

 

LG 36.07 FAO 610                                                            Namena: Kombajniranje

 

 

Karakteristike:

Hibrid namenjen za intzenzivne uslove proizvodnje. Moderno koncipiran hibrid, visokog stabla, dobro ukorenjen. Lisna masa je nešto skromnija. Ima zadovoljavajuću reakciju na uslove stresa. Položaj klipa je veoma ujednačen, na srednjoj visini. Klip je u većini slučajeva do kraja završen, sa 16-18 redova zrna. Komušina je nešto kraća, dobro se otvara, tako da LG 36.07 ima veoma konkurentnu vlagu u berbi za hibride na početku FAO grupe 600. Za njega preporučujemo nešto dublja zemljišta sa dobrim vodno-vazdušnim kapacitetom.

Preporuka za setvu:               20-22 cm        

Antiss FAO 650                                                                                  Namena: Branje

 

Karakteristike:

Hibrid veoma visokog potencijala prinosa. Antiss obrazuje stablo nešto skromnije građe, sa veoma dobro razvijenim korenovim sistemom. Klip se nalazi na srednjoj visini, ujednačenog položaja, odlično razvijen, sa 16-18, ponekad i 20 redova zrna. Veoma tolerentan na ekonomski najznačajnije bolesti kukuruza. Hibrid se odlično pokazao za rad sa beračem. Veoma lako se brao i odlično ljuštio. Za Antiss preporučujemo setvu u prvim setvenim rokovima.

Preporuka za setvu:                21-23 cm       

LG 30.681                                                                            Namena: berba u klipu

 

Karakteristike:

Nov, moderan hibrid u FAO 600 grupi zrenja. Veoma visok potencijal prinosa. Stablo je prilično visoko, veoma dobro razvijeno. Klip je postavljen na srednjoj visini, krupan, dobro popunjen, sa belom kočankom. LG 30.681 je stabilan hibrid i poseduje veoma dobru reakciju na stres za svoju dužinu vegetacije. Veoma je tolerantan na najzastupljenije bolesti.
Prvenstveno je namenjen za berbu u klipu. Ukoliko se kombajnira sadržaj vlage je veoma konkurentan za hibride pune vegetacije.

Preporuka za setvu:                  21-23 cm  

LG 37.10  FAO 700                                               Namena: Branje/kombajniranje  

 

Karakteristike:

Hibrid robusne građe, čvtstog stabla, snažnog korena, pune vegetacije. Veoma visok potencijal prinosa. Biljka umereno zadržava zelenu boju. Poseduje dobru reakciju na stresne uslove za svoju grupu zrenja. Klipa se formira na srednjoj visini, prilično je velik sa 16-18 redova zrna. Dobro podnosi ekonomski značajne bolesti kukuruza. Osnovna namena LG 37.10 je za berbu u klipu. Setvu je poželjno obaviti u prvim setvenim rokovima.

Preporuka za setvu:                20-22 cm       

LG INDACO   FAO 670                                                                     Namena: silaža

 

Karakteristike:

Hibrid veoma robusnog stabla s dosta lisne mase, impresivnog izgleda. Namenjen je za nešto intenzivnije uslove proizvodnje. Visok potencijal prinosa, kako zrna, tako i zelene mase. Klip je izduženog oblika, postavljen na srednoj visini. Visok potencijal prinosa. Zahvaljujući veoma dobroj svarljivosti vlakana, odnosno sadržaja energije, Indaco je zaslužio LGAN markicu. Nema sklonosti ka poleganju, tako da može da se koristi i za berbu u klipu

Preporuka za setvu:                 19-21 cm    

Helen FAO 700                                                                                  Namena: Siliža

 

Karakteristike:

Helen nosi marku LGAN (LG animal nutrition®), koja je potvrda visoke vrednosti silaže. Reč je o hibridu pune vegetacije, stablo je veoma visoko, razvijeno, s dosta lisne mase. Daje visoke prinose silo mase odličnog kvaliteta. Ključ je u povoljnoj strukturi vlakana, koja omogućava bolje iskorišćenje energije koju sadrže. Pored toga, Helen nema sklonost ka poleganju, tako da se deo površina može ostaviti za branje ili kombajniranje ukoliko se ne silira.

Preporuka za setvu:                 19-21 cm      

   
   
   
   
Agromarket
Villager
Agrosava
Syngenta
BASF
Bayer CropScience
Du Pont
Adama
Galenika Fitofarmacija
Timac Agro
Agrounik
Bioplant Flora