.

Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666 Radno vreme 7:30 - 18:00 h subotom od 8:00-14:30
  • 1
  • 2
AKTUELNA PONUDA ĐUBRIVA: KAN - LINCER - UREA KUTINA, UREA RUSKA, NPK 15:15:15 KUTINA, NPK 16:16:16 RUSKA, NPK 16:16:16+10%S ELIXIR, NPK 6:12:24 ELIXIR, NPK 11:52:0 (MAP) ELIXIR, NUTRIMAP 10:40:0 ELIXIR, AN RUSKI, AN KUTINA, AMOSULFAN ELIXIR, KALIJUM HLORID (KCL 60%)
 syngenta converted    
SIMBA   FAO 290, tip hibrida: zuban, sklop: 75-85000 biljaka/ha u setvi

 SIMBA-KUKURUZ

Hibrid nove generacije izuzetno visokog nivoa prinosa za svoju grupu zrenja.

Odlikuje ga izuzetno brz početni porast.  Dobro podnosi stres izazvan sušom.

Koren je dobro razvijen.

Karakteriše ga čvrsta elastična stabljika srednje visine, ne previše robusna te ne ostavlja mnogo  žetvenih ostataka.

Klip je srednje veličine sa 12-14 redova zrna. Klip dobro pokriven, ali se lako komuša.
Zrna su tamno žute boje, tvrda te je lom i oštećenje zrna tokom mehanizovane berbe minimalan. Brzo otpušta vlagu.

Pogodan  za redovnu i  postrnu setvu za zrno i za silažu .

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo  setvu na međuredni razmak od 16cm, a u slučaju  lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 18cm.

U procesu registracije ostvario je prosečan prinos od 11.66 t/ha suvog zrna i za 26% nadmašio standard u svojoj grupi zrenja.

  LUCIUS FAO 330, tip hibrida: zuban, sklop: 75-80000 biljaka/ha u setvi
 lucius-kukuruz  

Najniže  vlage u svojoj grupi zrenja.

Visoki potencijal za prinos i brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za  proizvodjače koji skidaju kukuruz u zrnu kombajnom ili postrno seju kukuruz.

Izuzetno brz početni porast odvaja ga od ostalih hibrida iz grupe zrenja.

Snažnim robusnim stablom i bujnim tamno zelenim listovima dominira na polju.

Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 12-14 redova zrna.

Daje dobro oplođen i završen klip. Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo  setvu na međuredni razmak od 17 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 19 cm.

U procesu registracije ostvario je prosečan prinos od 11.34 t/ha suvog zrna.

SY IRIDIUM FAO 360  tip hibrida zuban, sklop 75-85000 biljakau setvi
Tip zrna: kvalitetni zuban
Preporučeni sklop (biljaka /ha): 75.000 - 85.000
Sejati na razmak: 17 - 19 cm
Prednosti:
Hibrid nove generacije visoko prinosnih i stabilnih hibrida.
Vrlo adaptibilan hibrid.
Krupno zrno, visokog kvaliteta.
Preporuka:
Odličan za ranije setve, čim se zemljište ugreje na 8°C. 
Idealan izbor za proizvođače koji beru kukuruz u zrnu uz niske troškove sušenja.
  SY ULISES FAO 380 tip hibrida: zuban, sklop: 75-80000 biljaka/ha u setvi
Tip zrna: kvalitetni zuban
Preporučeni sklop (biljaka /ha): 75.000 - 85.000
Sejati na razmak:17 - 19 cm
Prednosti:
Vrlo visok potencijal prinosa i odlično otpuštanje vlage.
Odlična oplodnja i u sušnim uslovima.
Zrno je vrlo liepe crvenkaste boje, čvrste strukture s visokim sadržajem skroba.
Preporuka:
Odličan za ranije rokove setve i žetve kada daje svoj najviši potencijal prinosa i kvalitete.
Prosječan prinos suvog zrna 2014.: 11.593 kg/ha
   
  NK FLOVITA FAO 380, tip hibrida: zuban, sklop: 75-80000 biljaka/ha u setvi

 

Karakteristike hibrida Novi hibrid atraktivnog izgleda i izražene Staygreen osobine (duže zadržava zelenu boju biljke u fazi zrenja) Niža stabljika i jak koren doprinose otpornosti na poleganje Nisko postavljeni klipovi sa 14-16 redova zrna Zrna odličnog kvaliteta, tamno narandžaste boje koja brzo otpuštaju vlagu.
Hibrid namenjen za sve uslove proizvodnje
Preporuke za gajenje Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže Optimalni sklop: 75 - 80.000 biljaka U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 17 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 18-19 cm

Idealan hibrid za gajenje na vetrovitim terenima, jer je otporan na poleganje

  SY OCTAVIUS  FAO 390  tip hibrida:zuban, klop biljaka 75-80000 biljaka
 
Hibrid sa visokim potencijalom za prinos naročito u intezivnim uslovima proizvodnje
Dobar stay green efekat
Odlična stabilnost stabljike sa nisko pozicioniranim klipom
Uniformni klipovi sa 14-15 redova zrna
Brzo otpuštanje vlage
Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa
Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže
U intezivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 17 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 18-19 cm
  CISKO FAO 430, tip hibrida: zuban, sklop: 65-70000 biljaka/ha u setvi

cisko-kukuruz

 

Izuzetno brz početni porast.

Hibrid koji je pogodan za proizvodnju zrna i kvalitetne silaže(postrno). Odličan, visoko prinosan posebno na srednjim i težim zemljištima. Setva u toplija zemljista, od sredine optimalnog roka.

Zahteva dobru agrotehniku i proizvodne uslove ,dobro podnosi gušće sklopove.

Stabljika je čvrsta, zdrava i ima izražen stay green efekat (dugo ostaje zelena ). Hibrid proizvodi veliku količinu svile i polena tako da su klipovi dobro oplodjeni

i završeni čak i u uslovima stresa.

Klipovi su kraći sa 14-16 redova zrna, imaju široku bazu, tanku kočanku  i duboko usadjeno zrno.

Odlično se čuva u čardaku ali voditi računa da je vlaga zrna u momentu berbe iznad 25%.

U silaži cele biljke ima odličan odnos zrna i zelene mase (normu setve uvećati za 10%).

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo  setvu na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 21 cm.

 

SY AFINITY   FAO 450  Tip hibrida: zuban  sklop 70-80000 biljaka/ha
 
Karakteristike hibrida
Hibrid za teške uslove gajenja kukuruza
Prinosan hibrid velike stabilnosti prinosa
Visoka i elastična stabljika brzog početnog porasta
Lep vizuelni utisak
Brzo otpuštanje vlage
Klip je srednje veličine sa 14-18 redova zrna kupastog izgleda
Odličan rani porast.
Preporuke za gajenje
Za visoke prinose zrna zahteva setvu na 19 cm u redu, inače 21cm
Za proizvodnju zrna i postrno silaže
Optimalni sklop: 70-80.000 biljaka
Odlično podnosi sve tipove zemljišta
Zatražite kod vašeg prodavca radi zaštite od zemljišnih i nadzemnih štetočina i bolju vitalnost i otpornost seme je tretirano insekticidom Cruiser kako bi sačuvali seme i mlade biljke od štetočina
  COLUMBIA   FAO 450, tip hibrida: zuban, sklop: 65-70000 biljaka/ha u setvi

columbia-kukuruz

Hibrid nove generacije visokog potencijala za prinos.

Stabilan hibrid, dobre tolerantnosti na stresne uslove.

Stabljika je čvrsta, niža, sa širokim uspravnim listovima, jakim korenom, otporna na poleganje.

Hibrid odlikuje brz početni porast, tolerantnost na kukuruznog plamenca kao i bolesti klipa.

Stabljika dugo zadrzava zelenu boju (stay green).

Brzo otpusta vlagu u jesen.

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo  setvu na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 21 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PAKO FAO 490, tip hibrida: zuban, sklop: 65-70000 biljaka/ha u setvi

 pako-kukuruz

 

Hibrid izuzetnog potencijala za prinos.

Jedan od najprinosnijih Syngenta hibrida kukuruza.

Odlikuje ga brz početni porast, tolerantnost na niske temperature pa je pogodan za rane rokove setve.

Stabljika je visoka, zdrava, čvrsta i otporna na poleganje. Ranije cveta. Klipovi srednje krupni sa 16-18 redova zrna, uniformne veličine. Niža pozicija klipa na

stabljici osigurava bolju stabilnost biljke.

Izvanredna stabilnost prinosa omogućuje ostvarenje genetskog potencijala u različitim uslovima proizvodnje i nivoima primenjene agrotehnike.

Dobre rezultati ostvaruje i u uslovima stresa izazvanog sušom i visokim temperaturama.

Stabljika dugo zadržava zelenu boju (stay green) a zrno brzo gubi vlagu. Pogodan za berbu u zrnu i u klipu, dobro se čuva u čardacima U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo  setvu

na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 21 cm.

 

 

 

  SY  SENKO  FAO 510   tip hibrida zuban   sklop  70-75000 biljaka/ha
 
Hibrid visoke stabilnosti i adaptibilnosti
Prirodni partner hibridu NK Pako, idealno seuklapaju i nadopunjavanju
Visoka biljka odličnog stay green efekata
Postigao odlične rezultate u proizvodnji
Zrna svetlije boje, prepoznatljive nijanse
Klip se odlikuje sa karakteristično velikim i dubokim zrnom
Potencijal za proizvodnju zrna, branje u klipu i ranu silažu
U intezivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm
  HELICO   FAO 550, tip hibrida: zuban, sklop: 65-70000 biljaka/ha u setv

helico-kukuruz

 

Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.

Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja sa niskom vlagom u berbi.

Izuzetno brz pocetni porast. Traži dobre proizvodne uslove.

Tolerantan na bolesti klipa.

Stabljika je robusna, dobro ukorenjena.

Debeo i kompaktan klip sa 16-18 redova zrna izrazite krupnoće.

Idealan za kombajniranje.

Listovi dugo ostaju zeleni tako da se može koristiti i kao silažni kukuruz (visok sadržaj suve materije u silaži).

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 21 cm.

 

 

 

GALACTIC FAO 560, Tip hibrida: zuban, Sklop: 65-70000 biljaka/ha u setv

galactic-kukuruz

 

Hibrid vrhunskog potencijala za prinos.

Odlikuje ga brz početni porast.

Stabljika mu je srednje visoka, elastična a čvrsta, izrazito dugo zelena sa velikim uspravnim tamnozelenim listovima.

Dugački klipovi sa 16-18 redova zrna, tankom kočankom i duboko usađenim zrnom. Posebno otporan na poleganje.

U  ređim sklopovima često daje dva klipa. Brzo otpušta vlagu u jesen.

Hibrid namenjen za intenzivnu agrotehniku, traži dobre proizvodne uslove.

Stabljika dugo zadržava zelenu boju.

Pogodan za berbu u zrnu i u klipu.

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo  setvu na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 21 cm.

Za silažu povećati sklop 10 %.

 

  
   
MAVERIK   FAO 590, tip hibrida: polutvrdunac, sklop: 60-65000 biljaka/ha 

maverik-kukuruz

Hibrid prilagodljiv na različite nivoe agrotehnike i uslove proizvodnje.

Pogodan je za setvu na svim tipovima zemljišta.

Odlikuje ga izuzetna stabilnost prinosa.

Stablo je elastično i otporno na poleganje.

Klip srednje veličine sa 14-16 redova zrna Visoko tolerantan prema bolestima klipa i kukuruznom plamencu .

Odlično podnosi vazdušnu sušu i stresne uslove.

Zrno se odlikuje visokom hranidbenom vrednošću (do 1.5% više proteina u odnosu na hibride u tipu zubana), prepoznatljive crvenkaste boje. Omogućava višu

konverziju hrane – bolje iskorišćenje kod domaćih životinja, a time i njihovu bolju produkciju.

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 23 cm.

Odličan silažni kukuruz.

Za silažu povećati sklop 10 %.

SY SINCERO FAO 610
 
Karakteristike hibrida
Stablo visoko sa uspravnim listovima i izraženom Stay-green osobinom
Klipovi dugi i debeli sa 16 - 18 redova zrna koja izrazito brzo otpuštaju vlagu tokom zrenja
Dobro podnosi stresne uslove (sušu i visoke temperature)
Daje stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uslova i nivoa primenjene agrotehnike
Preporuke za gajenje
Za proizvodnju zrna a takođe je i izuzetan silažni hibrid. Dobro se bere i u klipu sa 25-28% vlage
Optimalni sklop: 60 - 65.000 biljaka. Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%
Dobro podnosi lošije tipove zemljišta
U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23
SYCORA FAO 620, tip hibrida: zuban, sklop: 60-65000 biljaka/ha u setvi

sycora-kukuruz

 

Hibrid rekordnih prinosa. Višestruki pobednik ogleda.

Brz početni porast i rano cvetanje, snažne biljke velike lisne mase.

Debeo, kompaktan klip blago konusnog oblika sa 18-20 redova zrna i niskim udelom kočanke.

Visoko je tolerantan prema bolestima klipa.

Brzo otpušta vlagu iz zrna.

Pogodan za berbu u zrnu ili  beračima za čuvanje u klipu.

Visoka hranljiva vrednost i svarljivost čine ga pogodnim i za silažu kako cele biljke tako i silažu zrna.

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 23cm.

Za silažu povećati sklop 10 %.

SY MIAMI FAO 640
Karakteristike hibrida
Relativno niže, kompaktno i snažno stablo sa velikom lisnom masom i jakim korenom
Klipovi debeli i kompaktni sa malim oklaskom i sa 18-20 redova krupnih duboko usađenih zrna velike hektolitarske mase
Hibrid za visoke i stabilne prinose
Za postizanje visokih prinosa zahteva visok nivo agrotehnike.
Preporuke za gajenje
Za proizvodnju zrna. Odlično se bere u klipu pri vlažnosti zrna od 25 - 28%
Optimalni sklop: 60 - 65.000 biljaka
U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm
  SY ZOAN  FAO 640   tip hibrida zuban,  preporučeni sklop 60-65000 biljaka/ha
 
Hibrid odlične prilagodljivosti i adaptibilnosti
Visoke biljke, tankih i čvrstih stabljika
Sa velikim prinosom zelene mase i silažnim karakteristikama
Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa
Hibrid se može preporučiti za sve uslove proizvodnje kukuruza
 U intezivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 21 cm a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm
  SY  JULLEN  FAO 660   tip hibrida zuban   preporučeni sklop 65-75000 biljaka
 
Hibrid visokeprinosnosti i velike intezivnosti
Potencijal za zrno, branje u klipu i  silažu zrna
Biljka odličnog stay green efekta sa niskim i kompatibilnim stablom
Nisko pozicioniran klip na tanjoj i čvrstoj stabljici
Klip je kraći sa 16-22 zrna
Veliko i duboko usadjeno zrno daje klipu izrazitu debljinu
Izuzetna tolerantnost na bolesti stabla i klipa
Hibrid koji je namenjen za intezivne uslove gajenja
U intezivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm
Raniji rokovi setve omogućavaju veću sigurnost u proizvodnjiovog hibrida
SY DECISCO  FAO 650 Tip hibrida: zuban
 
Karakteristike hibrida
Biljka srednje visine i zelenila
Daje visoke i stabilne prinose u različitim vremenskim uslovima
Podoban za regione sa većim temperaturnim stresom
Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna
Daje dobro oplođen i završen klip
Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima
Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koji skidaju kukuruz u zrnu silažu i branje u klipu
Setva na 21 cm na plodnim zemljištima uz primenu visoke agrotehnike
Preporuke za gajenje
Za visoke i stabilne prinose na plodnim zemljištima
Za proizvodnju zrna i silaže
Optimalni sklop: 60-65.000 biljaka
AGRANO   FAO 660, tip hibrida: polutvrdunac, sklop: 60-65000 biljaka/ha
agrano-kukuruz
Odličan kvalitet zrna.
Brz početni porast – vigor. Visok sadržaj proteina u zrnu.
Visoka robusna biljka (oko 3m), otporna na poleganje.
Klip izrazito dugačak sa 18 redova zrna prepoznatljive crvenkaste boje.
Tolerantan prema kukuruznom plamencu. Odl ičan silažni kukuruz.

Visoki prinosi zelene mase.
Sadrži do 1-1.5% vi še proteina u zrnu u odnosu na hibride zubane kao i povišeno prisustvo staklastog endosperma.
Staklasti endosperm daje do 10 – 15%  višu konverziju hrane – bolje iskorišćenje kod domaćih životinja, a time i njihovu bolju produkciju.
U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 23cm.
Za silažu povećati sklop 10 %.
 TURTOP FAO 680, tip hibrida: zuban, sklop: 60-65000 biljaka/ha u setvi

 turtop

 

Hibrid adaptabilan na različite nivoe agrotehnike i

uslove  proizvodnje.

Dobro podnosi lošiji kvalitet zemljišta i stresne uslove gajenja .

Poseduje visok potencijal za prinos.

Atraktivna, robusna biljka, sa velikom lisnom masom otporna na poleganje.

Klip je srednjeg položaja, krupan na kratkoj dršci sa 18 do 20 redova zrna.

Zrno je izvanrednog kvaliteta i hranidbene vrednosti, brzo otpušta vlagu.

Visoko je tolerantan na plesnjivost klipa  i kukuruznog  plamenca. Pogodan za berbu u klipu, dobro se čuva u čardacima.

U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međuredni razmak od 22 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 24cm.

Za silažu povećati sklop 10 %.

 

 

 

  VITORINO FAO 700, tip hibrida: zuban, sklop: 60-65000 biljaka/ha u setvi

vitorino-kukuruz

Hibrid namenjen za intenzivne uslove gajenja i bolja zemljišta.
Visoka hektolitarska masa zrna.
Otporan na poleganje.
Čvrsto i elastično stablo visine oko 3 metra.
Odlikuje ga nizak nivo miko toksina.
Sejati u ranim rokovima.
Pogodan za čuvanje u čardaku i branje beračem.
U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo  setvu na međuredni razmak od 22 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg  ulaganja sejati na razmak od 24cm.
Za silažu povećati sklop 10 %.

   
Agromarket
Agrosava
Syngenta
Galenika Fitofarmacija
Timac Agro
KWS_Logo_Sh_Slogan_SB_3C_PNTorHKS-page-001.jpg
logo_lg.jpg
DUPONTPIONEER_Hero_Color_za_2016_DD_CMYK-01-page-001.jpg
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
institut.png
bayer.jpg
Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 270 36 26, 270 37 38 | +381(0)21 270 37 37: 63 11 666 Radno vreme: 7:30 - 18h