.

Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666 Radno vreme 7:30 - 18:00 h subotom od 8:00-14:30
  • 1
  • 2
AKTUELNA PONUDA ĐUBRIVA: KAN - LINCER - UREA KUTINA, UREA RUSKA, NPK 15:15:15 KUTINA, NPK 16:16:16 RUSKA, NPK 16:16:16+10%S ELIXIR, NPK 6:12:24 ELIXIR, NPK 11:52:0 (MAP) ELIXIR, NUTRIMAP 10:40:0 ELIXIR, AN RUSKI, AN KUTINA, AMOSULFAN ELIXIR, KALIJUM HLORID (KCL 60%)


 

chemical agrosava
as31 kukuruz  AS - 31                                  

Opis: Visoka biljka sa tankim elastičnim stablom otpornim na poleganje i lom stabla. Rano cveta i završava oplodnju pre letnjih vrućina i nedostatka padavina, što uveliko doprinosi stabilnosti prinosa. Odlikuje se dugim i pravilnim klipom, sa uglavnom 16 redova krupnog kvalitetnog zrna.

Tehnologija gajenja: Adaptabilan hibrid, koji se može gajiti intenzivno u ravničarskim reonima u gušćim sklopovima. U brdsko planinskim oblastima, u uslovima proizvodnje sa nižim nivoom agrotehnike i ređim sklopom formira duže, krupnije klipove pogodne za berbu beračima, te delimično nadoknadi redak sklop. Gustinu setve odnosno broj biljaka/ha prilagoditi uslovima gajenja. Na lošijim zemljištima pri nižem nivou agrotenike sejati ređe: 60.000 biljaka/ha (na 24 cm). Na boljim zemljištima pri intenzivnoj agrotehnici treba sejati 70 do 75.000 biljaka/ha (na 19-20 cm). AS 31 možete brati u zrnu ili klipu, ili kako Vam tržište određuje. U vreme berbe komušina na klipu je opuštena, odvojena od klipa, pa se ovaj hibrid lako i čisto bere beračima, a klip se dobro čuva u čardacima. Žetva kombajnom u zrnu, krunjenje na njivi, čini posebno zadovoljstvo zbog primetne lakoće kojom mašina obavlja žetvu.

                                                                                        
AS 31 - FAO 300, 102-105 dana vegetacije, SC hibrid

as31 kukuruz2
 as hibrid41

 

AS - 41

Opis: Single cross hibrid, visokog potencijala rodnosti namenjen pre svega žetvi direktno u zrnu. Odpuštanje vlage iz zrna je vrlo brzo. Odlikuje se zdravim klipom, dužine oko 20cm, sa 14-16 redova dubokog, krupnog crvenkasto-žutog zrna tipa zubana. Hibrid ima izuzetno čvrsto i nisko stablo, jak koren i nisko postavljen klip, što mu omogućuje gajenje u većim sklopovima.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za maksimalne prinose zrna AS41 zahteva gajenja u većim gustinama i intenzivniju agrotehniku, pre svega đubrenje (primeniti gornje granice za nivoe đubrenja). Preporučena gustine setve: 71 – 75.000 biljaka/ha (19-20cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće a na lošijim ređe.

AS 41 - FAO 400 (105-107 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1290°C suma aktivnih temperatura)

as-41kukuruz
 askukuruz42

 

AS - 42

 Opis: Moderan, intezivan, srednje rani hibrid namenjen postizanju visokih prinosa zrna sa malim sadržajem vlage.

Ovo je hibrid stvoren po zahtevima modernih proizvođača kukuruza, brzog ranog porasta, sa krupnim listovima i veoma atraktivnom biljkom koja brzo zatvara redove i time sprečava rast korova.

Klipovi su nisko postavljeni, vrlo tankog oklaska dužine oko 23 cm, sa 16 redova krupnog, širokog, zlatno žutog, zdravog zrna tipa zubana.

Tehnologija gajenja: Hibrid namenjen intezivnim uslovima proizvodnje, što podrazumeva ravničarska područja, kvalitetna zemljišta, visok nivo agrotehnike i gušće sklopove.

Optimalna gustina, na kvalitetnim zemljištima, je oko 70.000 biljaka/ha što se postiže setvom na razmak u redu 20-21 cm.

Na lošijim zemljištima ovaj hibrid sejati u ređim sklopovima ali ne ispod 60.000 biljaka /ha.

AS 42 postiže odlične rezultate u sušnim godinama i regionima sa manje padavina.

 

FAO 420, 105-108 dana vegetacije, SC hibrid

 askukuruz 42
 as44kukuruz  

 

AS 44 FAO400

ZA INTEZIVNU PROIZVODNJU SUVOG ZRNA

OPIS HIBRIDA
- veoma brz rani porast
- srednje visoko postavljen klip, dužine oko 24 cm
- 16 redova krupnog, širokog zrna tipa zubana
- za berbu u zrnu

PREPORUKA ZA SETVU
- na boljim zemljištima pri intezivnoj agrotehnici sejati: 70 do 75.000 bilj/ha (19 - 20 cm u redu)
- u brdsko planinskim uslovima ne sejati manje od 65.000 bilj/ha (22 cm u redu)
- nema osobinu da u ređim sklopovima produži klip, zato je veoma važno ostvariti preporučen broj biljaka u žetvi

 askukuruz51

 

AS - 51

Opis: Single cross zuban, namenjen kombinovanoj berbi u zrnu i u klipu, visoke rodnosti. Dobro odpušta vlagu iz zrna u berbi. Hibrid ima krupniji klip, do vrha ispunjen zrnom i u lošijim uslovima, dužine 23cm sa uglavnom 18 redova dubokog, zdravog zrna žute boje. Ima višlje stablo sa srednje visoko postavljenim klipom. Izuzetan rani porast. Dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. Lako se komuša i bere beračem, dobro se čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za maksimalne rezultate zahteva umerenije gustine gajenja. Preporučena gustine setve: 57 – 59.000 biljaka/ha (24-25cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće a na lošijim ređe. Dobro reaguje na smanjene sklopove, produženjem klipa. Odlično podnosi lošija i siromašnija zemljišta kao i niži nivo agrotehnike. Primeniti donje nivoe đubrenja, đubriti izbalansirano sa sva tri hranjliva makroelementa (N:P:K). Ne koristiti prevelike količine N. Berbu u klipu početi kada vlaga padne ispod 27%.

AS 51 - FAO 500 (110-115 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1400°C suma aktivnih temperatura)

 as-51kukuruz
 as54kukuruz

 

AS - 54

Opis: Single cross hibrid, visokog potencijala rodnosti namenjen pre svega žetvi direktno u zrnu. Odlikuje se vrlo brzim odpustanjem vlage iz zrna i pada u najranije hibride u svojoj grupi zrenja. Klip je dužine oko 22 cm, sa 16 redova dubokog, krupno crvenkasto-žutog zrna tipa zubana. Ima veoma tanku kočanku ili oklasak, što daje vrlo visok randman zrna. Hibrid ima izuzetno elastično stablo i jak koren, srednje visoko postavljen klip, što mu omogućuje gajenje u većim gustinama ili duži boravak u polju u jesen bez opasnosti od poleganja. Dugo zadržava zelenu boju stabla u vreme pune zrelosti dok je komušina klipa istovremeno suva.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2007-2009.) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za maksimalne prinose zrna AS 54 zahteva gajenja u većim gustinama i intenzivniju agrotehniku, pre svega đubrenje (primeniti gornje granice za nivoe đubrenja). Gubitak sklopa hibrid teško može da nadoknadi povećanjem klipa. Preporučena gustine setve: 68 – 75.000 biljaka/ha (19-21 cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe.

Hibrid je pre svega namenjen onim proizvođačima koji imaju intenzivnu proizvodnju kukuruza, seju visoke gustine i žele ranu žetvu sa vrlo niskim sadržajem vlage u momentu berbe.

108-110 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost,

1350°C suma aktivnih temperatura

AS 54 - FAO 450 (108-110 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1350°C suma aktivnih temperatura)

 as54-kukuruz
 AS55KUKURUZ

 

AS-55

Opis: Novi veoma atraktivan hibrid iz porodice AS hibrida sa najboljim odnosom između visine prinosa i brzine odpuštanja vlage iz zrna.

Odlikuje se vrlo zdravom, robusnom biljkom koja dugo zadržava zelenu boju. Stablo je čvrsto, otporno na poleganje i tolerantno na napad kukuruznog plamenca. Dobro podnosi stresne uslove gajenja, sušu, visoke temperature itd.

Klip brzo suši komušinu, veoma je krupan i kompaktan, dužine oko 24 cm sa 16-18 redova narandžasto crvenog zrna, ispunjen zrnom do vrha. Zrno ima visoku hektolitarsku masu.

Tehnologija gajenja: Hibrid namenjen postizanju visokih prinosa zrna sa srednje brzim odpuštanjem vlage.

Ovaj hibrid preporučujemo za gajenje u ravničarskim predelima i plodnim rečnim dolinama. Optimalne gustine gajenja su između 65.000 i 70.000 biljaka/ha, setva na razmak u redu 20-22 cm.

Uz primenu intezivne agrotehnike i poštovanje preporučenog sklopa ovaj hibrid daje stabilne i visoke prinose.

AS 55 dobro podnosi sušu i visoke temperature što značajno dolazi do izdražaja u godinama sa manje padavina.

AS 55 - FAO 500, 110-115 dana vegetacije, SC hibrid

 AS55-KUKURUZ
 AS57KUKURUZ  

AS 57

- robusna, jaka biljka, dugo zadržava zelenu boju
- čvrsto stablo, otporno na poleganje
- 18 do 20 redova kompaktnog zrna na klipu, tanjeg oklaska, klip uvek ispunjen do vrha
- za žetvu u zrnu ili raniju berbu u klipu

AS 57 - FAO 500

 AS62KUKURUZ

 

AS-62

Opis: Adaptabilan single cross hibrid vrlo visokih i stabilnih prinosa namenjen kombinovanoj berbi, direktno u zrnu ili u klipu. Ekstremno brzo otpušta vlagu iz zrna i spada u najranije hibride u svojoj grupi zrenja. Hibrid ima umereno nisku biljku, sa nisko postavljenim klipom, vrlo čvrsto stablo i jak koren što mu omogućava gajenje u većim gustinama. Odlikuje se brzim ranim porastom. Klip je prosečne dužine oko 25cm sa 16-18 redova krupnog, zdravog, žuto-narandžastog zuban zrna. Sadržaj proteina u zrnu je 12% što ga čini vrlo pogodnim za ishranu stoke. Bere se lako i “čisto” beračima. Klip se dobro čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za rekordne prinosa zahteva gajenje u većim gustinama i intenzivnu agrotehniku. Preporučena gustine setve: 59 – 64.000 biljaka/ha (22-24cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe. Primeniti gornje nivoe đubrenja. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%.

AS 62 - FAO 600 (115-120 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1500°C suma aktivnih temperatura)

 AS-62KUKURUZ
 AS63KUUKRUZ  

AS-63

Opis: Rodan i adaptabilan single cross hibrid namenjen pre svega berbi u klipu. Odpustanje vlage iz zrna je umereno. Hibrid ima umereno nisku biljku, sa niže postavljenim klipom, vrlo čvrsto stablo i jak koren što mu omogućava duži boravak u polju bez opasnosti od poleganja. Klip je velik, prosečne dužine oko 27 cm sa 14-16 redova vrlo krupnog, zdravog, žutog zuban zrna, tankog oklaska. Bere se lako i "čisto" beračima. Klip se odlično čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2007-2009.) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, dobro podnosi sušne uslove i visoke temperature, tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za rekordne prinosa zahteva gajenje u umerenim gustinama, dobro podnosi i niže nivoe agrotehnike. Preporučena gustine setve: 55 – 59.000 biljaka/ha (24-26 cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe. U ređem sklopu može dosta da poveća veličinu klipa i time donekle nadoknadi gubitak prinosa. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%.

Hibrid namenjen pre svega onim proizvođačima koji posvećuju veliku pažnju izgledu klipa. AS 63 će Vam sigurno obezbediti prelepe klipove uz dobru rodnost.

AS 63 - FAO 650 (120-125 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1550°C suma aktivnih temperatura)

 AS66KUKURUZ

 

AS-66

Opis: Veoma stabilan hibrid vrhunskog potencijala rodnosti što su svakako teško spojive osobine. Ovaj hibrid možete čuvati u klipu ili kombajnirati u zrnu.

Zdrava, jaka, čvrsta biljka, otporna na poleganje, sa veoma ujednačenim klipovima.

Biljka dugo zadržava zelenu boju u jesen pri čemu je klip zreo, suv i spreman za berbu.

Klip ispunjen do vrha, sa 16-18 lepo složenih redova zdravog kvalitetnog zrna visoke hektolitarske mase.

Tehnologija gajenja: Za rekordne prinose AS 66 sejati u preporučenim gustinama oko 64.000 biljaka/ha, 22 cm u redu.

Može se gajiti u svim uslovima ali ga posebno preporučujemo za ravničarski region, nabolja zemljišta i intenzivnu agrotehniku.

AS 66 dobro podnosi sušu i visoke temperature, te njegov visok prinos posebno dolazi do izražaja u sušnim godinama.

FAO 620, 115-120 dana vegetacije, SC hibrid
 AS-66 KUKURUZ
AS72KUKURUZ

 

AS-72  

Opis: Single cross hibrid rekordnih i stabilnih prinosa zrna, kombinovane upotrebe, za berbu u klipu, žetvu zrna, spravljanje silaže klipa, silaže vlažnog zrna ili cele biljke. Otpuštanje vlage iz zrna je dobro. Ekstra adaptabilan hibrid na različite uslove gajenja, zemljišta i nivoe agrotehnike, odlično podnosi siromašnija zemljišta i niži nivo agrotehnike. Odlikuje se vrlo niskom biljkom i nisko postavljenim klipom, izuzetno čvrstim stablom i korenom što mu omogućuje gajenje u većim gustinama i duži boravak u polju bez opasnosti od poleganja ili loma stabla.. Biljka dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. AS72 ima krupan klip, dužine 23-25cm sa velikim brojem redova zrna, 18-20, zuban zrno je duboko, zdravo, žute boje. Lako se bere beračima i klip se dobro čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Hibrid je otporan na klijanje zrna na klipu. Odlično podnosi sušne uslove i visoke temperature, što je svakako potvrdio sezone 2007. godine kada je postigao rekordne prinose u svim regionima gajenja. Vrlo je tolerantan na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za postizanje vrhunskih prinosa AS72 zahteva gajenje u većim gustinama i više nivo agrotehnike. Preporučena gustine setve: 59 – 64.000 biljaka/ha (22-24cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće a na lošijim ređe. Zbog svoje adaptabilnosti i pri smanjenom sklopu AS72 može da proizvede vrlo krupne klipove i ponovo Vam obezbedi vrhunske prinose. Primeniti gornje nivoe đubrenja. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%. Za silažu sejati oko 10% gušće od preporučene gustine setve.

AS 72 - FAO 700 (120-125 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1565°C suma aktivnih temperatura)

AS-72KUKURUZ
 AS-73KUKURUZ  

AS-73

Opis: Rodan single cross hibrid vrlo stabilnih prinosa zrna namenjen pre svega berbi u klipu. Otpuštanje vlage iz zrna je umereno. AS73 je veoma prilagodljiv hibrid na različite uslove gajenja, nivoe agrotehnike i odlično podnosi siromašnija zemljišta. Odlikuje se višljim, čvrstim stablom i srednje visoko postavljenim klipom. Biljka dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. AS73 ima najkrupniji klip od svih AS hibrida kukuruza, dužine 26-29cm sa 14-16 redova zrna u tipu zubana. Zrno je duboko, zdravo, žute boje. Lako se bere beračima i klip je pogodan za čuvanje u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: Tokom višegodisnjih ispitivanja u Srbiji (2006-2008), hibrid je pokazao visoku tolerantnost na sve važnije bolesti (mehurasta gar, trulež klipa, crvenilo kukuruza i dr.) i štetočine (kukuruzni plamenac) kukuruza. Nije uočeno klijanje zrna na klipu. Visoki prinosi zrna, u svim rejonima gajenja, tokom sušne 2007. godine potvrda su tolerantnosti hibrida na stersne uslove suše i visoke temperature.

Tehnologija gajenja: Za postizanje vrhunskih prinosa AS73 zahteva gajenje u umerenim gustinama, preporučena gustine setve: 50 – 53.000 biljaka/ha (27-29cm). Gustinu setve prilagoditi Vašim uslovima, na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe. Za silažu sejati oko 10% gušće od preporučene gustine setve. U uslovima smanjenog sklopa useva AS73 formira vrlo krupne klipove i može ponovo da Vam obezbedi vrhunske prinose. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%.

AS 73 - FAO 700 (125-130 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1620°C suma aktivnih temperatura) AS 73 - FAO 700 (125-130 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1620°C suma aktivnih temperatura)

 AS73KUKURUZ
  AS 6M10

Stablo je tanko, elastično, tolerantno na lom i poleganje.
Klip je srednje visoko postavljen, ispunjen do vrha sa 16 do 18 redova zdravog, kvalitetnog zrna žuto-crvene boje.
Listovi su tamnozeleni, polu-uspravnog položaja.
Brz rani porast, rano cvetanje za svoju grupu zrenja.

PREPORUKA: 

Gustina setve iznosi od 57.000 do 60.000 biljaka/ha (24 do 25 cm u redu).
Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe.
Tolerantan na stresne uslove gajenja i sve važnije bolesti i štetočine. 

 
 

 

AS160 Silaž

OPIS HIBRIDA:

Izuzetno visoka biljka sa velikim brojem listova, često i do 12 listova iznad klipa.
Smanjen sadržaj lignina u biljci značajno povećava svarljivost spremljene silaže.
Komušina na klipu je zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vreme za spremanje silaže
Krupan klip sa vrlo krupnim zrnom mekog endosperma koje se lako vari od strane životinja.

PREPORUKA:

Hibrid specijalno namenjen za pripremu silaže cele biljke, namenjen da unapredi kvalitet i prinos silaže. Setva na što kvalitetnijem zemljištu uz intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
Gustina setve iznosi od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20 do 22 cm u redu).
Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi. 

 

 

 

 

 

Agromarket
Agrosava
Syngenta
Galenika Fitofarmacija
Timac Agro
KWS_Logo_Sh_Slogan_SB_3C_PNTorHKS-page-001.jpg
logo_lg.jpg
DUPONTPIONEER_Hero_Color_za_2016_DD_CMYK-01-page-001.jpg
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
institut.png
bayer.jpg
Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 270 36 26, 270 37 38 | +381(0)21 270 37 37: 63 11 666 Radno vreme: 7:30 - 18h