.

Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666 Radno vreme 7:30 - 16:00 h
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
AKTUELNA PONUDA ĐUBRIVA: UREA KUTINA, UREA RUSKA, NPK 15:15:15 KUTINA, NPK 16:16:16 RUSKA, NPK 16:16:16+10%S ELIXIR, NPK 6:12:24 ELIXIR, NPK 11:52:0 (MAP) ELIXIR, NUTRIMAP 10:40:0 ELIXIR, AN RUSKI, AN KUTINA, AMOSULFAN ELIXIR, KALIJUM HLORID (KCL 60%)


 

chemical agrosava
as31 kukuruz  AS - 31                                  

Opis: Visoka biljka sa tankim elastičnim stablom otpornim na poleganje i lom stabla. Rano cveta i završava oplodnju pre letnjih vrućina i nedostatka padavina, što uveliko doprinosi stabilnosti prinosa. Odlikuje se dugim i pravilnim klipom, sa uglavnom 16 redova krupnog kvalitetnog zrna.

Tehnologija gajenja: Adaptabilan hibrid, koji se može gajiti intenzivno u ravničarskim reonima u gušćim sklopovima. U brdsko planinskim oblastima, u uslovima proizvodnje sa nižim nivoom agrotehnike i ređim sklopom formira duže, krupnije klipove pogodne za berbu beračima, te delimično nadoknadi redak sklop. Gustinu setve odnosno broj biljaka/ha prilagoditi uslovima gajenja. Na lošijim zemljištima pri nižem nivou agrotenike sejati ređe: 60.000 biljaka/ha (na 24 cm). Na boljim zemljištima pri intenzivnoj agrotehnici treba sejati 70 do 75.000 biljaka/ha (na 19-20 cm). AS 31 možete brati u zrnu ili klipu, ili kako Vam tržište određuje. U vreme berbe komušina na klipu je opuštena, odvojena od klipa, pa se ovaj hibrid lako i čisto bere beračima, a klip se dobro čuva u čardacima. Žetva kombajnom u zrnu, krunjenje na njivi, čini posebno zadovoljstvo zbog primetne lakoće kojom mašina obavlja žetvu.

                                                                                        
AS 31 - FAO 300, 102-105 dana vegetacije, SC hibrid

as31 kukuruz2
 as hibrid41

 

AS - 41

Opis: Single cross hibrid, visokog potencijala rodnosti namenjen pre svega žetvi direktno u zrnu. Odpuštanje vlage iz zrna je vrlo brzo. Odlikuje se zdravim klipom, dužine oko 20cm, sa 14-16 redova dubokog, krupnog crvenkasto-žutog zrna tipa zubana. Hibrid ima izuzetno čvrsto i nisko stablo, jak koren i nisko postavljen klip, što mu omogućuje gajenje u većim sklopovima.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za maksimalne prinose zrna AS41 zahteva gajenja u većim gustinama i intenzivniju agrotehniku, pre svega đubrenje (primeniti gornje granice za nivoe đubrenja). Preporučena gustine setve: 71 – 75.000 biljaka/ha (19-20cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće a na lošijim ređe.

AS 41 - FAO 400 (105-107 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1290°C suma aktivnih temperatura)

as-41kukuruz
 askukuruz42

 

AS - 42

 Opis: Moderan, intezivan, srednje rani hibrid namenjen postizanju visokih prinosa zrna sa malim sadržajem vlage.

Ovo je hibrid stvoren po zahtevima modernih proizvođača kukuruza, brzog ranog porasta, sa krupnim listovima i veoma atraktivnom biljkom koja brzo zatvara redove i time sprečava rast korova.

Klipovi su nisko postavljeni, vrlo tankog oklaska dužine oko 23 cm, sa 16 redova krupnog, širokog, zlatno žutog, zdravog zrna tipa zubana.

Tehnologija gajenja: Hibrid namenjen intezivnim uslovima proizvodnje, što podrazumeva ravničarska područja, kvalitetna zemljišta, visok nivo agrotehnike i gušće sklopove.

Optimalna gustina, na kvalitetnim zemljištima, je oko 70.000 biljaka/ha što se postiže setvom na razmak u redu 20-21 cm.

Na lošijim zemljištima ovaj hibrid sejati u ređim sklopovima ali ne ispod 60.000 biljaka /ha.

AS 42 postiže odlične rezultate u sušnim godinama i regionima sa manje padavina.

 

FAO 420, 105-108 dana vegetacije, SC hibrid

 askukuruz 42
 as44kukuruz  

 

AS 44 FAO400

ZA INTEZIVNU PROIZVODNJU SUVOG ZRNA

OPIS HIBRIDA
- veoma brz rani porast
- srednje visoko postavljen klip, dužine oko 24 cm
- 16 redova krupnog, širokog zrna tipa zubana
- za berbu u zrnu

PREPORUKA ZA SETVU
- na boljim zemljištima pri intezivnoj agrotehnici sejati: 70 do 75.000 bilj/ha (19 - 20 cm u redu)
- u brdsko planinskim uslovima ne sejati manje od 65.000 bilj/ha (22 cm u redu)
- nema osobinu da u ređim sklopovima produži klip, zato je veoma važno ostvariti preporučen broj biljaka u žetvi

 askukuruz51

 

AS - 51

Opis: Single cross zuban, namenjen kombinovanoj berbi u zrnu i u klipu, visoke rodnosti. Dobro odpušta vlagu iz zrna u berbi. Hibrid ima krupniji klip, do vrha ispunjen zrnom i u lošijim uslovima, dužine 23cm sa uglavnom 18 redova dubokog, zdravog zrna žute boje. Ima višlje stablo sa srednje visoko postavljenim klipom. Izuzetan rani porast. Dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. Lako se komuša i bere beračem, dobro se čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za maksimalne rezultate zahteva umerenije gustine gajenja. Preporučena gustine setve: 57 – 59.000 biljaka/ha (24-25cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće a na lošijim ređe. Dobro reaguje na smanjene sklopove, produženjem klipa. Odlično podnosi lošija i siromašnija zemljišta kao i niži nivo agrotehnike. Primeniti donje nivoe đubrenja, đubriti izbalansirano sa sva tri hranjliva makroelementa (N:P:K). Ne koristiti prevelike količine N. Berbu u klipu početi kada vlaga padne ispod 27%.

AS 51 - FAO 500 (110-115 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1400°C suma aktivnih temperatura)

 as-51kukuruz
 as54kukuruz

 

AS - 54

Opis: Single cross hibrid, visokog potencijala rodnosti namenjen pre svega žetvi direktno u zrnu. Odlikuje se vrlo brzim odpustanjem vlage iz zrna i pada u najranije hibride u svojoj grupi zrenja. Klip je dužine oko 22 cm, sa 16 redova dubokog, krupno crvenkasto-žutog zrna tipa zubana. Ima veoma tanku kočanku ili oklasak, što daje vrlo visok randman zrna. Hibrid ima izuzetno elastično stablo i jak koren, srednje visoko postavljen klip, što mu omogućuje gajenje u većim gustinama ili duži boravak u polju u jesen bez opasnosti od poleganja. Dugo zadržava zelenu boju stabla u vreme pune zrelosti dok je komušina klipa istovremeno suva.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2007-2009.) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za maksimalne prinose zrna AS 54 zahteva gajenja u većim gustinama i intenzivniju agrotehniku, pre svega đubrenje (primeniti gornje granice za nivoe đubrenja). Gubitak sklopa hibrid teško može da nadoknadi povećanjem klipa. Preporučena gustine setve: 68 – 75.000 biljaka/ha (19-21 cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe.

Hibrid je pre svega namenjen onim proizvođačima koji imaju intenzivnu proizvodnju kukuruza, seju visoke gustine i žele ranu žetvu sa vrlo niskim sadržajem vlage u momentu berbe.

108-110 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost,

1350°C suma aktivnih temperatura

AS 54 - FAO 450 (108-110 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1350°C suma aktivnih temperatura)

 as54-kukuruz
 AS55KUKURUZ

 

AS-55

Opis: Novi veoma atraktivan hibrid iz porodice AS hibrida sa najboljim odnosom između visine prinosa i brzine odpuštanja vlage iz zrna.

Odlikuje se vrlo zdravom, robusnom biljkom koja dugo zadržava zelenu boju. Stablo je čvrsto, otporno na poleganje i tolerantno na napad kukuruznog plamenca. Dobro podnosi stresne uslove gajenja, sušu, visoke temperature itd.

Klip brzo suši komušinu, veoma je krupan i kompaktan, dužine oko 24 cm sa 16-18 redova narandžasto crvenog zrna, ispunjen zrnom do vrha. Zrno ima visoku hektolitarsku masu.

Tehnologija gajenja: Hibrid namenjen postizanju visokih prinosa zrna sa srednje brzim odpuštanjem vlage.

Ovaj hibrid preporučujemo za gajenje u ravničarskim predelima i plodnim rečnim dolinama. Optimalne gustine gajenja su između 65.000 i 70.000 biljaka/ha, setva na razmak u redu 20-22 cm.

Uz primenu intezivne agrotehnike i poštovanje preporučenog sklopa ovaj hibrid daje stabilne i visoke prinose.

AS 55 dobro podnosi sušu i visoke temperature što značajno dolazi do izdražaja u godinama sa manje padavina.

AS 55 - FAO 500, 110-115 dana vegetacije, SC hibrid

 AS55-KUKURUZ
 AS57KUKURUZ  

AS 57

- robusna, jaka biljka, dugo zadržava zelenu boju
- čvrsto stablo, otporno na poleganje
- 18 do 20 redova kompaktnog zrna na klipu, tanjeg oklaska, klip uvek ispunjen do vrha
- za žetvu u zrnu ili raniju berbu u klipu

AS 57 - FAO 500

 AS62KUKURUZ

 

AS-62

Opis: Adaptabilan single cross hibrid vrlo visokih i stabilnih prinosa namenjen kombinovanoj berbi, direktno u zrnu ili u klipu. Ekstremno brzo otpušta vlagu iz zrna i spada u najranije hibride u svojoj grupi zrenja. Hibrid ima umereno nisku biljku, sa nisko postavljenim klipom, vrlo čvrsto stablo i jak koren što mu omogućava gajenje u većim gustinama. Odlikuje se brzim ranim porastom. Klip je prosečne dužine oko 25cm sa 16-18 redova krupnog, zdravog, žuto-narandžastog zuban zrna. Sadržaj proteina u zrnu je 12% što ga čini vrlo pogodnim za ishranu stoke. Bere se lako i “čisto” beračima. Klip se dobro čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za rekordne prinosa zahteva gajenje u većim gustinama i intenzivnu agrotehniku. Preporučena gustine setve: 59 – 64.000 biljaka/ha (22-24cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe. Primeniti gornje nivoe đubrenja. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%.

AS 62 - FAO 600 (115-120 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1500°C suma aktivnih temperatura)

 AS-62KUKURUZ
 AS63KUUKRUZ  

AS-63

Opis: Rodan i adaptabilan single cross hibrid namenjen pre svega berbi u klipu. Odpustanje vlage iz zrna je umereno. Hibrid ima umereno nisku biljku, sa niže postavljenim klipom, vrlo čvrsto stablo i jak koren što mu omogućava duži boravak u polju bez opasnosti od poleganja. Klip je velik, prosečne dužine oko 27 cm sa 14-16 redova vrlo krupnog, zdravog, žutog zuban zrna, tankog oklaska. Bere se lako i "čisto" beračima. Klip se odlično čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2007-2009.) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, dobro podnosi sušne uslove i visoke temperature, tolerantan je na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za rekordne prinosa zahteva gajenje u umerenim gustinama, dobro podnosi i niže nivoe agrotehnike. Preporučena gustine setve: 55 – 59.000 biljaka/ha (24-26 cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe. U ređem sklopu može dosta da poveća veličinu klipa i time donekle nadoknadi gubitak prinosa. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%.

Hibrid namenjen pre svega onim proizvođačima koji posvećuju veliku pažnju izgledu klipa. AS 63 će Vam sigurno obezbediti prelepe klipove uz dobru rodnost.

AS 63 - FAO 650 (120-125 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1550°C suma aktivnih temperatura)

 AS66KUKURUZ

 

AS-66

Opis: Veoma stabilan hibrid vrhunskog potencijala rodnosti što su svakako teško spojive osobine. Ovaj hibrid možete čuvati u klipu ili kombajnirati u zrnu.

Zdrava, jaka, čvrsta biljka, otporna na poleganje, sa veoma ujednačenim klipovima.

Biljka dugo zadržava zelenu boju u jesen pri čemu je klip zreo, suv i spreman za berbu.

Klip ispunjen do vrha, sa 16-18 lepo složenih redova zdravog kvalitetnog zrna visoke hektolitarske mase.

Tehnologija gajenja: Za rekordne prinose AS 66 sejati u preporučenim gustinama oko 64.000 biljaka/ha, 22 cm u redu.

Može se gajiti u svim uslovima ali ga posebno preporučujemo za ravničarski region, nabolja zemljišta i intenzivnu agrotehniku.

AS 66 dobro podnosi sušu i visoke temperature, te njegov visok prinos posebno dolazi do izražaja u sušnim godinama.

FAO 620, 115-120 dana vegetacije, SC hibrid
 AS-66 KUKURUZ
AS72KUKURUZ

 

AS-72  

Opis: Single cross hibrid rekordnih i stabilnih prinosa zrna, kombinovane upotrebe, za berbu u klipu, žetvu zrna, spravljanje silaže klipa, silaže vlažnog zrna ili cele biljke. Otpuštanje vlage iz zrna je dobro. Ekstra adaptabilan hibrid na različite uslove gajenja, zemljišta i nivoe agrotehnike, odlično podnosi siromašnija zemljišta i niži nivo agrotehnike. Odlikuje se vrlo niskom biljkom i nisko postavljenim klipom, izuzetno čvrstim stablom i korenom što mu omogućuje gajenje u većim gustinama i duži boravak u polju bez opasnosti od poleganja ili loma stabla.. Biljka dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. AS72 ima krupan klip, dužine 23-25cm sa velikim brojem redova zrna, 18-20, zuban zrno je duboko, zdravo, žute boje. Lako se bere beračima i klip se dobro čuva u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Hibrid je otporan na klijanje zrna na klipu. Odlično podnosi sušne uslove i visoke temperature, što je svakako potvrdio sezone 2007. godine kada je postigao rekordne prinose u svim regionima gajenja. Vrlo je tolerantan na kukuruznog plamenca.

Tehnologija gajenja: Za postizanje vrhunskih prinosa AS72 zahteva gajenje u većim gustinama i više nivo agrotehnike. Preporučena gustine setve: 59 – 64.000 biljaka/ha (22-24cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušće a na lošijim ređe. Zbog svoje adaptabilnosti i pri smanjenom sklopu AS72 može da proizvede vrlo krupne klipove i ponovo Vam obezbedi vrhunske prinose. Primeniti gornje nivoe đubrenja. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%. Za silažu sejati oko 10% gušće od preporučene gustine setve.

AS 72 - FAO 700 (120-125 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1565°C suma aktivnih temperatura)

AS-72KUKURUZ
 AS-73KUKURUZ  

AS-73

Opis: Rodan single cross hibrid vrlo stabilnih prinosa zrna namenjen pre svega berbi u klipu. Otpuštanje vlage iz zrna je umereno. AS73 je veoma prilagodljiv hibrid na različite uslove gajenja, nivoe agrotehnike i odlično podnosi siromašnija zemljišta. Odlikuje se višljim, čvrstim stablom i srednje visoko postavljenim klipom. Biljka dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. AS73 ima najkrupniji klip od svih AS hibrida kukuruza, dužine 26-29cm sa 14-16 redova zrna u tipu zubana. Zrno je duboko, zdravo, žute boje. Lako se bere beračima i klip je pogodan za čuvanje u čardaku.

Tolerantnost na bolesti, štetočine i sušu: Tokom višegodisnjih ispitivanja u Srbiji (2006-2008), hibrid je pokazao visoku tolerantnost na sve važnije bolesti (mehurasta gar, trulež klipa, crvenilo kukuruza i dr.) i štetočine (kukuruzni plamenac) kukuruza. Nije uočeno klijanje zrna na klipu. Visoki prinosi zrna, u svim rejonima gajenja, tokom sušne 2007. godine potvrda su tolerantnosti hibrida na stersne uslove suše i visoke temperature.

Tehnologija gajenja: Za postizanje vrhunskih prinosa AS73 zahteva gajenje u umerenim gustinama, preporučena gustine setve: 50 – 53.000 biljaka/ha (27-29cm). Gustinu setve prilagoditi Vašim uslovima, na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe. Za silažu sejati oko 10% gušće od preporučene gustine setve. U uslovima smanjenog sklopa useva AS73 formira vrlo krupne klipove i može ponovo da Vam obezbedi vrhunske prinose. Berbu beračima početi kada vlaga zrna padne ispod 27%.

AS 73 - FAO 700 (125-130 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1620°C suma aktivnih temperatura) AS 73 - FAO 700 (125-130 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1620°C suma aktivnih temperatura)

 AS73KUKURUZ
  AS 6M10

Stablo je tanko, elastično, tolerantno na lom i poleganje.
Klip je srednje visoko postavljen, ispunjen do vrha sa 16 do 18 redova zdravog, kvalitetnog zrna žuto-crvene boje.
Listovi su tamnozeleni, polu-uspravnog položaja.
Brz rani porast, rano cvetanje za svoju grupu zrenja.

PREPORUKA: 

Gustina setve iznosi od 57.000 do 60.000 biljaka/ha (24 do 25 cm u redu).
Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe.
Tolerantan na stresne uslove gajenja i sve važnije bolesti i štetočine. 

 
 

 

AS160 Silaž

OPIS HIBRIDA:

Izuzetno visoka biljka sa velikim brojem listova, često i do 12 listova iznad klipa.
Smanjen sadržaj lignina u biljci značajno povećava svarljivost spremljene silaže.
Komušina na klipu je zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vreme za spremanje silaže
Krupan klip sa vrlo krupnim zrnom mekog endosperma koje se lako vari od strane životinja.

PREPORUKA:

Hibrid specijalno namenjen za pripremu silaže cele biljke, namenjen da unapredi kvalitet i prinos silaže. Setva na što kvalitetnijem zemljištu uz intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
Gustina setve iznosi od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20 do 22 cm u redu).
Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi. 

 

 

 

 

 

Agromarket
Agrosava
Syngenta
Bayer CropScience
Galenika Fitofarmacija
Timac Agro
KWS_Logo_Sh_Slogan_SB_3C_PNTorHKS-page-001.jpg
logo_lg.jpg
DUPONTPIONEER_Hero_Color_za_2016_DD_CMYK-01-page-001.jpg
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 270 36 26, 270 37 38 | +381(0)21 270 37 37: 63 11 666 Radno vreme: 7:30 - 18h