HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

MINERALNO DJUBRIVO : MAP 12-52, NPK16:16:16, UREA, AN, GLOBAL 0:16:32, ELIKSIR: NPK 8:24:24 NPK 6:24:12 NPK 8:16:24 NPK 5:10:15 .... SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA: TEBUKON, VITAVAX, MANKOGAL S, MANKOSEED 80 FS SEMENSKA PŠENICA: APACH... INGENIO....NS40S... SOFRU... SIRTAKI... OZIMI SEMENSKI JEČAM PASO... NONIUS... OZIMI BELI LUK BOSUT... ARPADŽIK: MAJSKI SREBRNJAK, HOLANDSKI ŽUTI,PTUJSKI CRVENI...

    SORTE SEMENSKOG KUKURUZA ZA 2014 GODINU