HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

PO EXTRA CENAMA NUDIMO DUAL GOLD, TELUS, TERBIS, HEMAZIN, LORD, VELTON, DYNOX, PROMONY, SAVAZON, BENTAMARK, PULSAR, IKARUS.... ZA BOLESTI ŽITA FALCON, BUMPER, ZAMIR, ACANTO PLUS, PRESING.... CHORUS, DELAN FABAN, CAPTAN, MANKOGAL, MANKOSAV, ANTRACOL, POLYRAM, STROBY ZATO, PYRUS.... OD INSEKTICIDA, ACTARA, ARMADA, KRAFT, MOVENTO, NUREL D, DECIS, VANTEX, LAMBADA BIFENIKUS..... VIKEND AKCIJA ZA GARDMAN OD 10% - PETA I SUBOTA....

Poleganje rasada paprike

Poleganja rasada Pythium dabaryanum i Pythium ultimum

 

Poleganje rasada je veoma značajno obolenje u rasadničkoj proizvodnji naročito u zaštićenom prostoru gde mikroklimatski uslovi doprinose češćoj pojavi ovog obolenja. Prvi simptom koji ukazuje na poleganje rasada je pojava vodenaste nekroze na hipokotilu u nivou zemljišta, koja se brzo širi na celu biljčicu i takva biljke “padaju” poležu što dovodi do ”topljenja rasada” i do pojave ogolelih mesta u lejama ili kontejnerima. Poleganje rasada može biti uzrokovano patogenima kao i neparazitskim faktorima koji doprinose fitopatološkoj pojavi poleganja rasada. Kada govorimo o patogenima koji se javljaju kao prouzrokovači poleganja rasada najčešće se spominje Pythium dabaryanum i Pythium ultimum koje su i najštetnije vrste na povrtarskim biljkama.

Fungicidi koji se preporučuju za zalivanje rasada su na bazi propamokarb-hidrohlorid

kao što su Balb, Bevicur-N, Previcur 607-SL, Proplant 722-SL, Rasadlek 607-SL, Rival 607-SL, Previcur Energy.

PRVO ZALIVANJE JE UVEK VODOM POSLE SETVE ILI PIKIRANJA, SA DRUGIM ZALIVAJEM TREBA UNETI FUNGICID

 
RADNO VREME 730-18 h
 
Syngenta-banner x178