HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

STIGLO SEME PIONEER KUKURUZA : - PO216, - PO412, - P9175, - P9911,- P9494, - PR37N01, - P36V74, - PR35F38, - P1114, - PR37F73, - P9915, - PR36V52, - PR33T56, - PR36K67, - PR35T36, - PR34N43.. OD ZP HIBRIDA NA STANJU IMAMO ZP560,- ZP600, - ZP606, - ZP666, - ZP677...MINERALNO DJUBRIVO : MAP 10-46, UREA, AN, GLOBAL 0:16:32, ELIKSIR: NPK 15:15:15 NPK 8:15:15 NUTRIMAP 10:40+SUMPOR, KALCIJUM, CINK NPK 8:24:24 NPK 6:24:12 NPK 8:16:24 NPK 5:10:15 .... SREDSTVA ZA ZIMSKO TRETIRANJE VOĆA - BAKARNI OKSI HLORID, FUNGURAN, CUPROZIN.....

Poleganje rasada paprike

Poleganja rasada Pythium dabaryanum i Pythium ultimum

 

Poleganje rasada je veoma značajno obolenje u rasadničkoj proizvodnji naročito u zaštićenom prostoru gde mikroklimatski uslovi doprinose češćoj pojavi ovog obolenja. Prvi simptom koji ukazuje na poleganje rasada je pojava vodenaste nekroze na hipokotilu u nivou zemljišta, koja se brzo širi na celu biljčicu i takva biljke “padaju” poležu što dovodi do ”topljenja rasada” i do pojave ogolelih mesta u lejama ili kontejnerima. Poleganje rasada može biti uzrokovano patogenima kao i neparazitskim faktorima koji doprinose fitopatološkoj pojavi poleganja rasada. Kada govorimo o patogenima koji se javljaju kao prouzrokovači poleganja rasada najčešće se spominje Pythium dabaryanum i Pythium ultimum koje su i najštetnije vrste na povrtarskim biljkama.

Fungicidi koji se preporučuju za zalivanje rasada su na bazi propamokarb-hidrohlorid

kao što su Balb, Bevicur-N, Previcur 607-SL, Proplant 722-SL, Rasadlek 607-SL, Rival 607-SL, Previcur Energy.

PRVO ZALIVANJE JE UVEK VODOM POSLE SETVE ILI PIKIRANJA, SA DRUGIM ZALIVAJEM TREBA UNETI FUNGICID

 
 
Syngenta-banner x178