HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

MINERALNO DJUBRIVO: MAP 12-52, NPK16:16:16, UREA, AN, GLOBAL 0:16:32, NPK 8:24:24.... SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA: TAYCOON, TEBUKON, VITAVAX, MANKOGAL S, MANKOSEED 80 FS, KUPUS-PLAMENJAČA RIDOMIL GOLD MZ, ORTIVA OPTI, ANTRAKOL, MANKOGAL, SCORE, HEMOKONAZOL, SIGURA, FUNGURAN, BAKARNI OKSI HLORID, NORDOX, KUPUS-INSEKTICIDI- TEPPEKI, NUREL D, KONZUL, DECIS, WIZZARD, LAIDIR, PINTO, ACTARA.... ZA DESIKACIJU SIRIJUS I REGLONE

Poleganje rasada paprike

Poleganja rasada Pythium dabaryanum i Pythium ultimum

 

Poleganje rasada je veoma značajno obolenje u rasadničkoj proizvodnji naročito u zaštićenom prostoru gde mikroklimatski uslovi doprinose češćoj pojavi ovog obolenja. Prvi simptom koji ukazuje na poleganje rasada je pojava vodenaste nekroze na hipokotilu u nivou zemljišta, koja se brzo širi na celu biljčicu i takva biljke “padaju” poležu što dovodi do ”topljenja rasada” i do pojave ogolelih mesta u lejama ili kontejnerima. Poleganje rasada može biti uzrokovano patogenima kao i neparazitskim faktorima koji doprinose fitopatološkoj pojavi poleganja rasada. Kada govorimo o patogenima koji se javljaju kao prouzrokovači poleganja rasada najčešće se spominje Pythium dabaryanum i Pythium ultimum koje su i najštetnije vrste na povrtarskim biljkama.

Fungicidi koji se preporučuju za zalivanje rasada su na bazi propamokarb-hidrohlorid

kao što su Balb, Bevicur-N, Previcur 607-SL, Proplant 722-SL, Rasadlek 607-SL, Rival 607-SL, Previcur Energy.

PRVO ZALIVANJE JE UVEK VODOM POSLE SETVE ILI PIKIRANJA, SA DRUGIM ZALIVAJEM TREBA UNETI FUNGICID

 
 
Syngenta-banner x178
 
MAGAN-NOVO