HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

TOTALNI HERBICIDI ZA SUZBIJANJE KOROVA NA STRNJIŠTIMA PO POVOLJNOJ CENI

 

Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 tel 021/67 90 620 maloprodaja 021/63 11 666

 

Kontakt

 
RADNO VREME 730-18 h
 
Syngenta-banner x178