HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

SEMENSKA PŠENICA PO POVOLJNIM CENAMA - INGENIO, ILLICO, APACHE, ANDINO, ANAPURNA, NIKOL, AVENUE, SOFRU, NS40S, SIMONIDA - SEMENSKI JEČAM PASO - SVE VRSTE NPK DJUBRIVA

 

Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 tel 021/67 90 620 maloprodaja 021/63 11 666

 

Kontakt

 
 
 
Syngenta-banner x178