HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

PO EXTRA CENAMA NUDIMO DUAL GOLD, TELUS, TERBIS, HEMAZIN, LORD, VELTON, DYNOX, PROMONY, SAVAZON, BENTAMARK, PULSAR, IKARUS.... ZA BOLESTI ŽITA FALCON, BUMPER, ZAMIR, ACANTO PLUS, PRESING.... CHORUS, DELAN FABAN, CAPTAN, MANKOGAL, MANKOSAV, ANTRACOL, POLYRAM, STROBY ZATO, PYRUS.... OD INSEKTICIDA, ACTARA, ARMADA, KRAFT, MOVENTO, NUREL D, DECIS, VANTEX, LAMBADA BIFENIKUS..... VIKEND AKCIJA ZA GARDMAN OD 10% - PETA I SUBOTA....

YARA

images

YARA Ferticare - Vodotopiva NPK mineralna đubriva sa mikroelementima

 

Yara Ferticare (bivši Kemira Ferticare) kompleksna mineralna đubriva su 100% vodotopiva đubriva sa izuzetno visokom hranljivom vrednošću. Namenjena su za ishranu biljaka preko sistema za navodnjavanje ali i folijarnu ishranu. YARA proizvodi različite formulacije - Ferticare đubriva koja se mogu koristiti u svim biljnim fazama, odnosno tokom čitave vegetacije zadovoljavaju potrebe biljaka za svim potrebnim hranljivim elementima.

 

VODOTOPIVA YARINA DJUBRIVA

yara15-30-15

FERTICARE 15-30-15

 

FERTICARETM 15-30-15 Starter – za početak sezone i bolje ukorenjavanje

 

Startno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora. Za proizvodnju rasada povrća, cveća i ukrasnog bilja, kao i za bolje ukorenjivanje biljaka nakon presađivanja na stalno mesto. Odličan za povrće, jagodičasto i drugo voće nakon sadnje do cvetanja. Preporučuje se i povremena upotreba   u vegetaciji za obnavljanje korenovog sistema i popravljanje nivoa fosfora u hranljivom rastvoru.

yara14-11-25

FERTICARE 14-11-25

 

FERTICARETM 14-11-25 I – opšti, standardni

 

Pogodan za ishranu svih vrsta biljaka tokom cele vegetacije zbog idealnog odnosa NPK elemenata. Značajno ubrzava cvetanje i poboljšava zametanje plodova. Idealan je za folijarnu prihranu svih ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze, cveća i ukrasnog bilja.

 

 

 

 

 

yara24-8-16

FERTICARE 24-8-16

 

FERTICARETM 24-8-16 II – bogat azotom, za rast i razvoj vegetativnih organa

 

Mineralno đubrivo sa visokim sadržajem azota. Upotrebljava se nakon ukorenjavanja, tokom intenzivnog porasta i razvoja svih intenzivnih kultura. Odlično đubrivo za korekciju ishrane useva koji zaostaju u porastu i imaju slabiju bujnost i vegetativnost. Preporučuje se i za folijarne tretmane za povrtarske, voćarske i ratarske kulture tokom intenzivnog porasta.

yara10-5-26

FERTICARE 10-5-26

 

FERTICARETM 10-5-26 III – posle cvetanja, za plodonošenje

 

Mineralno đubrivo sa višim sadržajem kalijuma i idealnim odnosom hraniva za period plodonošenja. Preporučuje se kod kultura koje zahtevaju veću količinu kalijuma u drugom periodu vegetacije. Obezbeđuje lepšu boju plodovima, poboljšava kvalitet i mogućnost dugotrajnijeg skladištenja.

 

Granulisana đubriva

YARA MILA đubriva su granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima. Odlikuje ih visok sadržaj aktivnih materija, u pristupačnom i lako usvojivom obliku, što omogućava harmonično i kontinuirano snabdevanje useva svim potrebnim hranljivim elementima tokom cele vegetacije. Zahvaljujući hemijskom sastavu, uz odgovarajuću vlagu zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon unošenja u zemljište omogućuje jednovremenu upotrebu YARA MILA đubriva neposredno pre ili istovremeno sa setvom ili sadnjom kao i njihovu upotrebu u prihrani.

 

Svaka granula ima isti sastav, dimenzije i oblik (okrugao). Granule su optimalne tvrdoće, ne slepljuju se, i ne rasipaju se u prah, te se kvalitet ne menja tokom transporta i skladištenja. Namenjena su za osnovno i predsetveno đubrenje, kao i prihranu ratarskih, povrtarskih, voćarskih i cvećarskih kultura, kao i vinograda

YARA MILA - su kompleksna granulisana mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno i predsetveno đubrenje.

yaramila

YARA MILA

 

YARA MILA (POWER Kemira) je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno đubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. YARA MILA đubriva imaju visok sadržaj aktivnih materija, pa se može ostvariti harmonično snabdevanje useva svim potrebnim hranivima, što rezultira zdravijim stanjem useva i povoljnijim usvajanjem vode. Zahvaljujući izuzetnim sirovinama i specifičnim proizvodnim postupkom, u slučaju odgovarajuće vlage zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke sa potrebnim hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobađanje omogućuje jednovremenu upotrebu Yara mineralnih đubriva istovremeno sa setvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, veličine i hemijskog sastava, što omogućuje ujednačenu aplikaciju po površini.

 

Na tržištu Srbije nudimo sledeće formulacije   YARA MILA đubriva:

 

YARA MILA13-13-21

YARA MILA 7-12-25


YARA MILA - CROPCARE su bezhlorna (chlor free) granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno, presetveno đubrenje kao i prihranu tokom vegetacije povrtarskih, voćarskih i cvećarskih vrsta, odnosno svih kultura osetljivih na hlor. Odlikuju se odličnom topivosti.

yaracropcare

YARA MILA CROPCARE 6-12-24

 

Osnovno i startno mineralno đubrivo koje poboljšava kvalitet, ubrzava zrenje. Za prihranu svih kultura koje imaju visoke zahteve prema kalijumu. Namenjen je za sve povrtarske voćarske kulture, vinograde, cveće i ukrasno bilje, gajeno na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru.

 

PRIMENA: Kao osnovno i startno đubrivo u količini od 300 do 500 kg/ha, a za prihranu useva u intenzivnoj fazi razvoja koristi se 2 do 3 puta u količini od 100 do 300 kg/ha.Posebno se preporučuje za kulture koje zahtevaju veće količine kalijuma: paradajz, krompir, lubenica, dinja, crvena paprika, duvan, grožđe, jabučasto i bobičasto voće.

 

 

YARA MILA CROPCARE 11-11-21

 

Veoma kvalitetno osnovno, startno đurivo ali i đubrivo za prihranu. Sa podjednakim uspehom se primenjuje u proizvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici). Preporučuje se za korišćenje kod svih intenzivnih kultura (povrće, voće, vinova loza, cveće, ukrasne biljke). Zbog svog idealnog sastava pogodno je i za upotrebu u rasadničkoj proizvodnji. Maksimalni rezultati se postižu kod povrtarske kulture koje se navodnjavaju tokom vegetacije, u intenzivnom voćarstvu i vinogradarstvu, profesionalnom cvećarstvu. Idealno za sve tipove travnjaka i sportskih terena. Pogodno za dodavanje zemljišnim smešama i supstratima namenjenim za proizvodnju ukrasnog, balkonskog i saksijsko cveće.

 

PRIMENA: Koristi se kao osnovno i startno đubrivo za voće, povrće, grožđe, cveće i travnjake u količini od 300 do 500 kg/ha, kao i za prihrane (2 do 3 puta) u količini od 100 do 300 kg/ha.

 

Mono mineralna đubriva za ishranu bilja

YARALIVA CALCINIT

yarakalcinit

YaraLivaTM Calcinit je đubrivo u obliku belih kristalnih granula, rastvorljiv je u vodi bez ostataka i namenjen je za prevenciju i otklanjanje simptoma nedostatka kalcijuma. Calcinit je glavni izvor kalcijuma za sve useve koji su osetljive na nedostatak kalcijuma (povrće, voće, cveće,...). Azot i kalcijum su lako pristupačni i odmah dostupni biljci. Amonijum nitrat pomaže u stabilizaciji pH vrednosti prilikom ishrane kod hidroponskog načina proizvodnje. Upotrebom YaraLivaTM Calcinit sprečavate pojavu gorkih pega kod jabuke, suve truleži vrha ploda kod paprike, rubne paleži lista salate i kupusnjača.

KRISTA-KA PLUS

kristakplus

Dopunsko dvokomponentno (azot i kalijum) mineralno dubrivo, bez hlora. Krista K Plus je đubrivo, u obliku kristala, koje se u vodi rastvara brzo i bez ostataka. Poboljšava kvalitet proizvoda kao i sposobnost skladištenja i ubrzava zrenje. Povećava otpornost biljke na sušu, bolesti i štetočine. Pored kalijuma ovo đubrivo je i dodatni izvor lako pristupačnog azota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISTATM SOP

kristatm

Dvokomponentno dopunsko đubrivo (kalijum i sumpor), bez hlora i soli. KRISTATM SOP je vodnorastorljivo je đubrivo tako da su kalijum i sumpor odmah dostupni biljci. Preporučuje se kao dopuna đubrenju voća, povrća, grožđa i cveća. Idealan za sve kulture koje su osetljive na hlor – voće i duvan. Povećava otpornost biljke na stres. Utiče na brži rast i razvoj useva. Povećava kvalitet proizvoda i produžava skladištenje.

 

 
RADNO VREME 730-18 h
 
Syngenta-banner x178