HEMOSLAVIJA LOGO 

                   Novi Sad, Stevana Sinđelića 17

                                 (na putu za Veternik)

                            tel:+381(0)21 67 90 620

                                 +381(0)21 63 11 666

                                 +381(0)21 67 90 633

                 e-mail: office@hemoslavija.co.rs

SEMENSKA PŠENICA PO POVOLJNIM CENAMA - INGENIO, ILLICO, APACHE, ANDINO, ANAPURNA, NIKOL, AVENUE, SOFRU, NS40S, SIMONIDA - SEMENSKI JEČAM PASO - SVE VRSTE NPK DJUBRIVA

YARA

images

YARA Ferticare - Vodotopiva NPK mineralna đubriva sa mikroelementima

 

Yara Ferticare (bivši Kemira Ferticare) kompleksna mineralna đubriva su 100% vodotopiva đubriva sa izuzetno visokom hranljivom vrednošću. Namenjena su za ishranu biljaka preko sistema za navodnjavanje ali i folijarnu ishranu. YARA proizvodi različite formulacije - Ferticare đubriva koja se mogu koristiti u svim biljnim fazama, odnosno tokom čitave vegetacije zadovoljavaju potrebe biljaka za svim potrebnim hranljivim elementima.

 

VODOTOPIVA YARINA DJUBRIVA

yara15-30-15

FERTICARE 15-30-15

 

FERTICARETM 15-30-15 Starter – za početak sezone i bolje ukorenjavanje

 

Startno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora. Za proizvodnju rasada povrća, cveća i ukrasnog bilja, kao i za bolje ukorenjivanje biljaka nakon presađivanja na stalno mesto. Odličan za povrće, jagodičasto i drugo voće nakon sadnje do cvetanja. Preporučuje se i povremena upotreba   u vegetaciji za obnavljanje korenovog sistema i popravljanje nivoa fosfora u hranljivom rastvoru.

yara14-11-25

FERTICARE 14-11-25

 

FERTICARETM 14-11-25 I – opšti, standardni

 

Pogodan za ishranu svih vrsta biljaka tokom cele vegetacije zbog idealnog odnosa NPK elemenata. Značajno ubrzava cvetanje i poboljšava zametanje plodova. Idealan je za folijarnu prihranu svih ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze, cveća i ukrasnog bilja.

 

 

 

 

 

yara24-8-16

FERTICARE 24-8-16

 

FERTICARETM 24-8-16 II – bogat azotom, za rast i razvoj vegetativnih organa

 

Mineralno đubrivo sa visokim sadržajem azota. Upotrebljava se nakon ukorenjavanja, tokom intenzivnog porasta i razvoja svih intenzivnih kultura. Odlično đubrivo za korekciju ishrane useva koji zaostaju u porastu i imaju slabiju bujnost i vegetativnost. Preporučuje se i za folijarne tretmane za povrtarske, voćarske i ratarske kulture tokom intenzivnog porasta.

yara10-5-26

FERTICARE 10-5-26

 

FERTICARETM 10-5-26 III – posle cvetanja, za plodonošenje

 

Mineralno đubrivo sa višim sadržajem kalijuma i idealnim odnosom hraniva za period plodonošenja. Preporučuje se kod kultura koje zahtevaju veću količinu kalijuma u drugom periodu vegetacije. Obezbeđuje lepšu boju plodovima, poboljšava kvalitet i mogućnost dugotrajnijeg skladištenja.

 

Granulisana đubriva

YARA MILA đubriva su granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima. Odlikuje ih visok sadržaj aktivnih materija, u pristupačnom i lako usvojivom obliku, što omogućava harmonično i kontinuirano snabdevanje useva svim potrebnim hranljivim elementima tokom cele vegetacije. Zahvaljujući hemijskom sastavu, uz odgovarajuću vlagu zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon unošenja u zemljište omogućuje jednovremenu upotrebu YARA MILA đubriva neposredno pre ili istovremeno sa setvom ili sadnjom kao i njihovu upotrebu u prihrani.

 

Svaka granula ima isti sastav, dimenzije i oblik (okrugao). Granule su optimalne tvrdoće, ne slepljuju se, i ne rasipaju se u prah, te se kvalitet ne menja tokom transporta i skladištenja. Namenjena su za osnovno i predsetveno đubrenje, kao i prihranu ratarskih, povrtarskih, voćarskih i cvećarskih kultura, kao i vinograda

YARA MILA - su kompleksna granulisana mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno i predsetveno đubrenje.

yaramila

YARA MILA

 

YARA MILA (POWER Kemira) je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno đubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. YARA MILA đubriva imaju visok sadržaj aktivnih materija, pa se može ostvariti harmonično snabdevanje useva svim potrebnim hranivima, što rezultira zdravijim stanjem useva i povoljnijim usvajanjem vode. Zahvaljujući izuzetnim sirovinama i specifičnim proizvodnim postupkom, u slučaju odgovarajuće vlage zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke sa potrebnim hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobađanje omogućuje jednovremenu upotrebu Yara mineralnih đubriva istovremeno sa setvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, veličine i hemijskog sastava, što omogućuje ujednačenu aplikaciju po površini.

 

Na tržištu Srbije nudimo sledeće formulacije   YARA MILA đubriva:

 

YARA MILA13-13-21

YARA MILA 7-12-25


YARA MILA - CROPCARE su bezhlorna (chlor free) granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno, presetveno đubrenje kao i prihranu tokom vegetacije povrtarskih, voćarskih i cvećarskih vrsta, odnosno svih kultura osetljivih na hlor. Odlikuju se odličnom topivosti.

yaracropcare

YARA MILA CROPCARE 6-12-24

 

Osnovno i startno mineralno đubrivo koje poboljšava kvalitet, ubrzava zrenje. Za prihranu svih kultura koje imaju visoke zahteve prema kalijumu. Namenjen je za sve povrtarske voćarske kulture, vinograde, cveće i ukrasno bilje, gajeno na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru.

 

PRIMENA: Kao osnovno i startno đubrivo u količini od 300 do 500 kg/ha, a za prihranu useva u intenzivnoj fazi razvoja koristi se 2 do 3 puta u količini od 100 do 300 kg/ha.Posebno se preporučuje za kulture koje zahtevaju veće količine kalijuma: paradajz, krompir, lubenica, dinja, crvena paprika, duvan, grožđe, jabučasto i bobičasto voće.

 

 

YARA MILA CROPCARE 11-11-21

 

Veoma kvalitetno osnovno, startno đurivo ali i đubrivo za prihranu. Sa podjednakim uspehom se primenjuje u proizvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici). Preporučuje se za korišćenje kod svih intenzivnih kultura (povrće, voće, vinova loza, cveće, ukrasne biljke). Zbog svog idealnog sastava pogodno je i za upotrebu u rasadničkoj proizvodnji. Maksimalni rezultati se postižu kod povrtarske kulture koje se navodnjavaju tokom vegetacije, u intenzivnom voćarstvu i vinogradarstvu, profesionalnom cvećarstvu. Idealno za sve tipove travnjaka i sportskih terena. Pogodno za dodavanje zemljišnim smešama i supstratima namenjenim za proizvodnju ukrasnog, balkonskog i saksijsko cveće.

 

PRIMENA: Koristi se kao osnovno i startno đubrivo za voće, povrće, grožđe, cveće i travnjake u količini od 300 do 500 kg/ha, kao i za prihrane (2 do 3 puta) u količini od 100 do 300 kg/ha.

 

Mono mineralna đubriva za ishranu bilja

YARALIVA CALCINIT

yarakalcinit

YaraLivaTM Calcinit je đubrivo u obliku belih kristalnih granula, rastvorljiv je u vodi bez ostataka i namenjen je za prevenciju i otklanjanje simptoma nedostatka kalcijuma. Calcinit je glavni izvor kalcijuma za sve useve koji su osetljive na nedostatak kalcijuma (povrće, voće, cveće,...). Azot i kalcijum su lako pristupačni i odmah dostupni biljci. Amonijum nitrat pomaže u stabilizaciji pH vrednosti prilikom ishrane kod hidroponskog načina proizvodnje. Upotrebom YaraLivaTM Calcinit sprečavate pojavu gorkih pega kod jabuke, suve truleži vrha ploda kod paprike, rubne paleži lista salate i kupusnjača.

KRISTA-KA PLUS

kristakplus

Dopunsko dvokomponentno (azot i kalijum) mineralno dubrivo, bez hlora. Krista K Plus je đubrivo, u obliku kristala, koje se u vodi rastvara brzo i bez ostataka. Poboljšava kvalitet proizvoda kao i sposobnost skladištenja i ubrzava zrenje. Povećava otpornost biljke na sušu, bolesti i štetočine. Pored kalijuma ovo đubrivo je i dodatni izvor lako pristupačnog azota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISTATM SOP

kristatm

Dvokomponentno dopunsko đubrivo (kalijum i sumpor), bez hlora i soli. KRISTATM SOP je vodnorastorljivo je đubrivo tako da su kalijum i sumpor odmah dostupni biljci. Preporučuje se kao dopuna đubrenju voća, povrća, grožđa i cveća. Idealan za sve kulture koje su osetljive na hlor – voće i duvan. Povećava otpornost biljke na stres. Utiče na brži rast i razvoj useva. Povećava kvalitet proizvoda i produžava skladištenje.

 

 
 
 
Syngenta-banner x178