Hemoslavija - Novi Sad, Stevana Sinđelića 17 | +381(0)21 67 90 620, 67 90 632; 270 36 26,  270 37 38 | +381(0)21 270 37 37, 63 11 666 Radno vreme 7:30 - 17h subotom od 7:30-14:30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
AKTUELNA PONUDA: AMONIJUM NITRAT - KUTINA, KAN - KUTINA, UREA- KUTINA, UREA- RUSKA, AMONIJUM SULFAT- ELIXIR, NPK 15:15:15 KUTINA, NPK 16:16:16 RUSKA, NPK 6:12:24 ELIXIR, NPK 6:24:12, NPK 11:52:0 (MAP) ELIXIR, KALIJUM HLORID (KCL 60%), **** YARINA KOMPLEKSNA DJUBRIVA****

Syngenta- inovacije u zaštiti bilja

Korovi predstavljaju jedan od ključnih problema u proizvodnji kukuruza, jer mogu drastično da umanje prinose, a biljkama kukuruza predstavljaju konkurenciju ne samo što troše vodu i hraniva iz zemljišta već i što zauzimaju prostor ili ih zasenjuju, odnosno "guše".

Korovi predstavljaju  jedan od ključnih problema u proizvodnji kukuruza, jer mogu drastično da umanje prinose, a biljkama kukuruza predstavljaju konkurenciju ne samo što troše vodu i hraniva iz zemljišta već i što zauzimaju prostor ili ih zasenjuju, odnosno "guše". Prinos se kod kukuruza gradi od ranih faza razvoja - stoga je potrebno pravovremeno i kvalitetno suzbiti korove.
 

Za najranije suzbijanje korova Syngenta preporučuje novi herbicid Camix 560 SE
koji ima izuzetno delovanje kako na širokolisne tako i na uskolisne jednogodišnje korove.
Osim izuzetne efikasnosti Camix 560 SE obezbeđuje dodatnu sigurnost i fleksibilnost, jer se može primenjivati do 3 lista razvoja kukuruza, obzirom da su obe aktivne materije ovog preparata izuzetno selektivne za kukuruz.
Dvostruka snaga Camix 560 SE se ogleda u izuzetno dugom produženom delovanju preko zemljišta na korove koji niču i koji su u nicanju, kao i brzim i snažnim delovanjem preko lista na već iznikle korove čime obezbeđuje ČISTU NJIVU OD SAMOG STARTA ZA SIGURAN PROFIT!
Novina je takođe i preparat Milagro Plus OD
poznat među herbicidima sa dugim rezidualnim (produženim) delovanjem čime obezbeđuje čistu njivu od korova tokom cele sezone. Brzo usvajanje u biljku obezbeđuje da se ne može isprati kišom koja padne već posle nekoliko sati od tretiranja.
Calaris Pro je herbicid sa najbržim delovanjem na korove, već posle par dana od primene tretirani korovi prestaju da rastu menjaju boju i odumiru.
Izuzetno snažno folijarno delovanje omogućava potpuno suzbijanje čak i najtvrdokornijih korova, poput palamide. Obe aktivne materije imaju dugo rezidualno delovanje koje se ostvarenom sinergijom (spajanjem) u Calaris Pro još više produžuje.

 

 

Agromarket
Agrosava
Syngenta
Galenika Fitofarmacija
KWS_Logo_Sh_Slogan_SB_3C_PNTorHKS-page-001.jpg
DUPONTPIONEER_Hero_Color_za_2016_DD_CMYK-01-page-001.jpg
BASF_blck_na_beloj-01.png
ADAMA-baner-600x500-pix.jpg
institut.png
bayer.jpg
STK-logo.png
delta_agrar.png
logo_i_naziv_-_boja.png
AGROUNIK_-_Copy.jpg
Logo-zorka.png